תואר ראשון בלימודי רפואת שיניים

ד"ר לרפואה
6 שנות לימוד
חד-חוגי
0191

 

סדרי רישום

 

 • הרישום יסתיים 24.4.2022, לא יתקיים רישום מאוחר

 • ניתן להירשם בעדיפות ראשונה או שנייה בלבד, תינתן עדיפות בזימון לראיונות של מועמדים ומועמדות אשר בחרו רפואת שיניים בעדיפות ראשונה 

 • ​מועמדים ומועמדות בעדיפות שנייה יזומנו לראיונות על סמך מקום פנוי בלבד 

 • הרישום לרפואת שיניים מתקיים לשנה א' בלבד

 

היות שהתהליך מתבצע במספר שלבים הכוללים התכתבות בדוא"ל, יש לוודא מסירת כתובת מייל עדכנית במעמד ההרשמה.

 

רשאים להגיש מועמדות
 • בעלי אזרחות ישראלית או תושב קבע. 

 • ציון פסיכומטרי תקף של 640 לפחות, עד וכולל מועד מרץ/אפריל 2022 

 • ציון בחינת SAT או ACT אינו ממיר בחינה פסיכומטרית לרפואה ורפואת שיניים

 • בעלי ובעלות תעודת בגרות ישראלית או בוגרי מכינה קדם אקדמית מוכרת

 • בעלי ובעלות תעודת בגרות מחו"ל השקילה לתעודת בגרות ישראלית 

 • בעלי ובעלות השכלה אקדמית חלקית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל, בתנאי שזכאים לתעודת בגרות

 • בעלי ובעלות תואר בוגר (תואר ראשון) או תואר שני (תואר מוסמך) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל (כמפורט בתנאי הקבלה)

 • ציון "עובר" בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות. חובה על מי שנבחן במתמטיקה במועד חורף תשפ"ג, ליידע בעת ההרשמה את משרד הרישום. על הציון להגיע לא יאוחר מ-1.5.2022 (יש לעקוב אחר ציוני הבגרות במידע באישי למועמדים)

 

*לתשומת לב: בכל מקרה, לא יהיה החזר כספי עבור מבחני הידע והראיונות גם אם המועמד לא יתקבל בגין אי עמידה במועד המצאת ציון הבגרות במתמטיקה בהיקף 4 י"ל

 

מועמדים ומועמדות שלמדו או לומדים רפואה או רפואת שיניים חייבים להמציא אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבת. מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכלו להירשם לרפואת שיניים הקבלה לשנה א' בלבד.

 

תנאי קבלה
 1. תהליך הקבלה לרפואת שיניים יתקיים במספר שלבים

 2. חישוב ציון התאמה "רפואה ראשוני" (כמפורט בהמשך)

 3. כל המועמדים והמועמדות העומדים בדרישות הסף יוזמנו למבחן ידע בסיסי במתמטיקה ובאחת משתי החלופות כימיה או פיזיקה

 4. במועד בחינת הידע יתקיים מבחן נוסף בראיה מרחבית מעולם התוכן של רפואת שיניים

 5. יום תחנות הכולל ראיונות אישיים, תחנות נוספות כגון תחנת אנימציה ושאלון אישיות ממוחשב - של"ו

 

ציון התאמה "רפואה ראשוני" יחושב על פי הציון הפסיכומטרי בשילוב עם אחד מהבאים:
 • ציון בגרות או ציון ממירי בגרות (מכינה אקדמית או השכלה אקדמית).

 • משקלות המרכיבים: 30% בגרות/מכינה ו- 70% הציון הפסיכומטרי או 50% השכלה חלקית או מלאה ו-50% הציון הפסיכומטרי.

 • בגרות מחו"ל, משקלות המרכיבים: 30% ציון ממוצע בגרות מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית ו-70% ציון הפסיכומטרי.

 

מכינה אוניברסיטאית

מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית המוכרת ע"י אונ' ת"א בממוצע 90 לפחות (ללא בונוסים), במסלול מדעים מדויקים או טבע: משקלות המרכיבים: 30% ציון המכינה ו-70% ציון הפסיכומטרי 

תלמידי מכינה המסיימים השנה לא יוכלו להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ג. ניתן להשתמש בציונים לצורך קבלה לשנה"ל תשפ"ד.

 

השכלה אקדמית חלקית מישראל או מחו"ל

השכלה אקדמית לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (בארץ או בחו"ל) ובתנאי שסיימו שנת לימודים מלאה בהיקף של 40 ש"ס אקדמיות לפחות (לא כולל פטורים), בממוצע 80 לפחות.

 

חישוב השכלה אקדמית חלקית ייעשה באופן הבא:

לימודים בחוג חד חוגי ת"א או כל מוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המל"ג:

ממוצע הציונים שהושג בתנאי שהיקף הלימודים הינו 40 ש"ס לפחות.

 

לימודים בחוג דו-חוגי:

יילקח הציון הגבוה מבין שני החוגים ובלבד שסך הלימודים באותו חוג הינו 40 ש"ס לפחות. אם מניין השעות בכל אחד מהחוגים קטן מ-40 יילקח הממוצע הכולל של שני החוגים, ובלבד שנלמדו 40 ש"ס לפחות יחדיו.

 

משקלות המרכיבים:

50% השכלה אקדמית חלקית ו-50% הציון הפסיכומטרי.

 

 

השכלה אקדמית מלאה מישראל או מחו"ל

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) בממוצע 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, עבור בוגרי מסלול דו-חוגי, יילקח בחשבון ממוצע הציונים של שני החוגים.

משקלות המרכיבים: 50% ממוצע התואר ו-50% הציון הפסיכומטרי.

על המועמד להגיע עם ציון 120 באנגלית בפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל 2022.

המועמדים במסלול זה העומדים בדרישות הסף יזומנו למבחן ידע בסיסי במתמטיקה ובאחת משתי החלופות כימיה או פיסיקה, בסיום מבחן הידע יתקיים מבחן תפיסה מרחבית.

לבירורים בנושא אופן השקלול של תעודות מחו"ל ניתן לפנות למדור להערכת תעודות זרות, בימים א', ג' ו-ד' בשעות 10:00-12:00 ובטלפון: 03-6408317

 

השכלה אקדמית מלאה מישראל מסלול מצטיינים לעדיפות ראשונה בלבד

מועמדים ומועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון)  או תואר שני (תואר מוסמך) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו את התואר בממוצע 85 לפחות במקצועות הנדסה, מדעי הטבע, מדעי החיים ומדעים מדויקים, חקלאות/וטרינריה ביוטכנולוגיה ומדעי הרפואה, יהיו פטורים מהבחינה הפסיכומטרית וממבחני הידע בכימיה, פיזיקה או מתמטיקה.

מועמדים ומועמדות במסלול זה יבחנו  במבחן תפיסה המרחבית בלבד, מועמדותם תישקל רק אם ציוניהם יהיו בין 80% הגבוהים ויתקבלו על סמך הישגיהם האקדמאיים וראיון אישי. מועמדים במסלול זה אינם פטורים מדרישת אנגלית 120 בפסיכומטרי אמי"ר או אמיר"ם. ציון פטור באנגלית מהמוסד בו הם למדו לא יפטור את המועמד מדרישת האנגלית.

עלות הרישום למבחן הוא 500 ש"ח. מועמד שלא יסדיר את התשלום עד 20.04.2022 יחשב כמי שוויתר על מועמדותו,  ולא יורשה לגשת לבחינה. לא יתאפשר תשלום באיחור מכל סיבה שהיא. 

מועמדים אלה יירשמו באופן הרגיל עד תאריך 24.4.2022 ויישלחו בקשה לגב' איילת כהן משלר במייל ayeletc@tauex.tau.ac.il. על הבקשה להגיע עד תאריך 30.4.2022, מועמד שלא יגיש בקשה לקבלה במסלול זה יידון בקריטריונים הרגילים.

לתשומת לב: בכל מקרה, לא יבוצע החזר תשלום מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, עבור המבחנים הכרוכים בתשלום.

 

קבלה על בסיס הצטיינות לבעלי תואר ראשון או תואר שני בישראל בעדיפות ראשונה בלבד

מועמדים ומועמדות בעלי תואר ראשון או שני ממקצועות שונים מאלה המפורטים בסעיף השכלה אקדמית מלאה, שסיימו את לימודי התואר הראשון או השני בהצטיינות ולא פחות מציון גמר לתואר בממוצע 90 לפחות - יוכלו להגיש בקשה מיוחדת לדיון ללא פסיכומטרי. מועמדים ומועמדות אלה יהיו חייבים במבחני הידע הבסיסי, תפישה מרחבית וראיון אישי.
מועמדים אלה יירשמו באופן הרגיל ויישלחו בקשה לגב' איילת כהן במייל ayeletc@tauex.tau.ac.il. על הבקשה להגיע עד עד תאריך 30.04.2022. מועמדים במסלול זה אינם פטורים מדרישת הסיווג לרמת אנגלית: ציון של 120 נקודות לפחות בפרק האנגלית של הבחינה פסיכומטרית, או באמצעות בחינת אמי"ר או אמיר"ם. ציון פטור באנגלית מהמוסד בו הם למדו לא יפטור את המועמד מדרישת האנגלית.

תנאי אנגלית ועברית
ידע באנגלית: 

נדרש ציון של 120 לפחות במבחן המיון באנגלית שבמסגרת הבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם, או בבחינת אמי"ר. ניתן להבחן בבחינות המיון עד מועד מרץ/אפריל 2022. מועמדים בעלי SAT נדרשים להגיע לציון 377 לפחות בחלק המילולי. רמת מתקדמים ב' או רמת פטור שהושגה בכל מסגרת אחרת לרבות קורסים, אינה תקפה רפואת שיניים. בחינת ACT אינה תקפה לצורך סיווג לרמת אנגלית.

דרישות ידע באנגלית חלות על כל אפיקי הקבלה לרבות מועמדים בעלי פטור על סמך תואר/מכינה/קורס 


ידע בעברית:

המועמדים והמועמדות לרפואת שיניים שהם חייבי ידע בעברית, נדרשים להיבחן במבחן יע"ל/יעל"נט של המרכז הארצי ולהשיג ציון של 105 לפחות עד מועד ספטמבר 2022 ולרמת פטור עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב