קבלה לפי בגרות ישראלית/חו"ל ופסיכומטרי
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה

מרבית המועמדות והמועמדים מתקבלים ללימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב על-פי ציון התאמה, המחושב לפי הבגרות והפסיכומטרי.

החלטתי מה אני רוצה ללמוד! 

 

לבדיקת דרישות קבלה לתוכנית מסוימת, יש לבחור את הפקולטה והחוג המבוקשים ולקבל את חתכי הקבלה לחוג:

 

  • חתך קבלה (ציון התאמה) - על מנת להתקבל לחוג בקבלה רגילה אוטומטית, יש לעמוד בכל אחד מהתנאים הבסיסיים שהחוג דורש (במידה ויש כאלה) בנוסף לחתך הקבלה. ציון הקבלה לחוג עשוי לרדת במהלך תקופת ההרשמה ולהיסגר בציון נמוך מהציון המוצג כעת. יחד עם זאת, החל בתאריך מסוים רשאיות היחידות האקדמיות להעלות את חתך הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך יפורסם שבועיים מראש. העלאת חתך הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר-הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכר לימוד אך המועד להסדרתו טרם חלף. כל יחידה רשאית לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים באישור מיוחד.
  • חתך דחיה - כל מי שנמצא בחתך זה ומטה יידחה אוטומטית.
  • חתך קבלה של שנה קודמת - הציון שממנו והלאה התקבלו סטודנטים וסטודנטיות ללימודים בשנה שעברה. ציון זה מהווה אינדיקציה לציון הקבלה שייקבע בסוף תקופת ההרשמה. עם זאת, ציון הקבלה הסופי של השנה עשוי להיות גבוה יותר מזה של שנה שעברה.

 

התלבטות בין מספר אפשרויות

 

לבדיקת סיכויי הקבלה שלך לתכניות בפקולטה מסוימת או בכל הפקולטות - יש להזין את ציון הבגרות ואת ציון הפסיכומטרי ולקבל את סיכויי הקבלה לכל תכניות הלימוד בפקולטה/ות שביקשת.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב