לוח זמנים לרישום
fndkjnsdk
fndkjnsdk

 

לוח זמנים להיבחנות, עמידה בתנאים והמצאת מסמכים:

 

  • מועמדים שיתקבלו* על תנאי עד לתאריך 31.5.23 ידרשו להשלים את כל התנאים לקבלה עד לתאריך 15.7.23.
  • החל מתאריך 1.6.23 מועמדים שיתקבלו על תנאי לחוגים שעדיין יהיו פתוחים להרשמה , ידרשו להשלים את התנאים עד לתאריך 15.9.23.
  • החל מתאריך 15.9.23 ניתן להירשם לחוגים שעדיין יהיו פתוחים לרישום רק במידה ובעת ההרשמה יש את מלוא התנאים האוניברסיטאיים והחוגיים הנדרשים
  • קבלה על סמך השכלה אקדמית קודמת / מכינה אוניברסיטאית יש להמציא מסמכי השכלה עד 15.8.23 .
  •  באפיק מעבר מהאו"פ המצאת גיליון ציונים עד שבועיים לפני תחילת שנהל . 
  • המועד להמצאת כל הציונים בבגרות /פסיכומטרי הוא סוף מאי , למעט חוגים שמאפשרים מועד מאוחר יותר כמפורט בטבלה להלן .  בפסיכולוגיה, מדעי המחשב, מדעי הנתונים ותכנית פכ"מ לא תתאפשר חריגה מהמועד של סוף מאי .

*  עמידה בתנאים לרבות תנאי שפה עברית , תנאי שפה אנגלית , בחינות סיווג וכיוצ"ב  

 

לתשומת לב: לוח הזמנים לנרשמים לרפואה שש שנתי, רפואה ארבע שנתי ,רפואת שיניים, אדריכלות ופיזיותרפיה מפורט בדפי התוכניות עצמן.

לנרשמים שיגשו  לפסיכומטרי יולי / לשיפור בגרות קיץ תתאפשר קבלתם בהתאם למפורט בטבלה

 

 

 

פקולטה
פסיכומטרי יולי
בגרות קיץ ( מועד מאי - יולי )
על בסיס מקום פנוי
מדעי הרוח למעט תכנית פכ"מ
כן
כן
 
אמנויות למעט החוג לאדריכלות
כן
כן
 
מדעי החברה למעט החוג לפסיכולוגיה
כן

כן

 
ביה"ס לעבודה סוציאלית
כן
כן
 
מדעים מדויקים למעט מדעי המחשב ומדעי הנתונים
כן
כן
 

מדעי המחשב, מדעי הנתונים

לא לא  
הנדסה
לא
לא
כן
משפטים, משפטים בצרוף חשבונאות

 

כן
לא
כן
ניהול, חשבונאות
כן
כן
 
מדעי המוח
לא
לא
 
ביה"ס לחינוך
כן
כן
 
ריפוי בעיסוק
לא
לא
כן
הפרעות בתקשורת
כן
לא
 
סיעוד
כן
לא
 
מדעי החיים למעט מדעי החיים ורפואה
כן
כן
 

מדעי החיים ורפואה

לא לא  

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב