לוח זמנים לרישום
fndkjnsdk
fndkjnsdk

 

לוח זמנים להיבחנות, עמידה בתנאים והמצאת מסמכים:

 

  •  מועמדים שיתקבלו* על תנאי עד סוף מאי ידרשו להשלים את כל התנאים לקבלה עד למחצית יולי (**למעט בחינות סיווג במתמטיקה ובפיזיקה)
  •  החל מתחילת יוני מועמדים שיתקבלו על תנאי לחוגים שעדיין יהיו פתוחים להרשמה , ידרשו להשלים את התנאים עד למחצית חודש ספטמבר.
  •  החל ממחצית ספטמבר ניתן להירשם לחוגים שעדיין יהיו פתוחים לרישום רק במידה ובעת ההרשמה יש את מלוא התנאים האוניברסיטאיים והחוגיים הנדרשים .
  •  קבלה על סמך השכלה אקדמית קודמת / מכינה אוניברסיטאית יש להמציא מסמכי השכלה עד 30.9.24.
  •  באפיק מעבר מהאו"פ המצאת גיליון ציונים עד שבועיים לפני תחילת שנה"ל .

 

* עמידה בתנאים לרבות תנאי שפה עברית ותנאי שפה אנגלית

**תנאי בחינות סיווג במתמטיקה ובפיזיקה - ניתן להשלים את התנאים בהתאם למועדי בחינות הסיווג

·

 

 

לתשומת לב: לוח הזמנים לנרשמים לרפואה שש שנתי, רפואה ארבע שנתי ,רפואת שיניים, אדריכלות, פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת, מפורט בדפי התוכניות עצמן.

 

לנרשמים שיגשו לפסיכומטרי יולי / לשיפור בגרות קיץ תתאפשר קבלתם בהתאם למפורט בטבלה

 

לוח זמנים סמסטר ב'

 

בגרויות/שיפורי בגרות- במועד ההרשמה

רמת אנגלית /עברית - עד שבועיים לפני תחילת הלימודים

פסיכומטרי מועד דצמבר (באופן חריג, בסמסטר ב' תשפ"ד ייתקבל גם פסיכומטרי מועד פברואר באישור החוג הרלוונטי)

מועמדים שישלימו את תנאי הקבלה אחרי לוח הזמנים המפורט כאן, המועמדות שלהם תידון על בסיס מקום פנוי ובכפוף לאישור החוג.

 

 

 

 
פסיכומטרי יולי
בגרות קיץ ( מועד מאי - יולי )
על בסיס מקום פנוי
מדעי הרוח למעט תכנית פכ"מ
כן
כן
 
אמנויות למעט החוג לאדריכלות
כן
כן
 
מדעי החברה למעט החוג לפסיכולוגיה
כן

כן

 
ביה"ס לעבודה סוציאלית
כן
כן
 
מדעים מדויקים למעט מדעי המחשב ומדעי הנתונים
כן
כן
 

מדעי המחשב, מדעי הנתונים

לא לא כן
הנדסה
לא
לא
כן
משפטים, משפטים בצרוף חשבונאות

 

כן
לא
כן
ניהול, חשבונאות
כן
כן
 
מדעי המוח
לא
לא
 
ביה"ס לחינוך
כן
כן
 
ריפוי בעיסוק
לא
לא
כן
סיעוד
כן
לא
כן
מדעי החיים למעט מדעי החיים ורפואה
כן
כן
 

מדעי החיים ורפואה

לא לא  

 

 

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב