הפקולטה למדעים מדויקים

הלימודים סוללים את הדרך להשתלב הן במחקר אקדמי והן בחברות טכנולוגיה עילית ובמגזר העסקי. הפקולטה מעודדת לימודים בין–תחומיים בתוך הפקולטה ועם חוגים בפקולטות אחרות.