תואר שני בלימודי פוליטיקה, סייבר וממשל - Cyber, Politics and Government Studies

תואר שני
1 שנות לימוד
ללא עבודת גמר
1020

לימודי פוליטיקה, סייבר וממשל- Cyber Politics and Government Studies

התוכנית נלמדת בשפה האנגלית

תנאי רישום קבלה לתוכנית

רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני במסלול ללא עבודת גמר:

מועמדים בעלי תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל בציון גמר 82 לפחות.

תואר ראשון בממוצע 78 ומעלה, בעלי  לפחות חמש שנות ניסיון בתחומי סייבר-דיגיטל או שהינם בוגרי תארים טכנולוגיים (הנדסה, מדעים), באישור ראש התכנית, לאחר שבחן את מכתבי ההמלצה ואת ניסיונם.

במקרים חריגים יוכלו להירשם גם מועמדים שטרם השלימו את הדרישות לתואר בוגר אוניברסיטה. אם יתקבלו יהיה מעמדם "לא מן המניין" לפרק זמן של סמסטר אחד בלבד.

בנוסף לציון הגמר לתואר ראשון, מועמדים מחויבים לצרף מכתב המלצה המעיד על כישורי המועמד.

מכתב הצהרת כוונות בהיקף של עד 400 מילים  המתאר מדוע התלמיד מעוניין ללמוד את התואר. יש להגיש את הצהרת הכוונות באנגלית בלבד.

ועדת הקבלה תשקול את קבלת המועמדים המתאימים בכפוף לתנאי הקבלה המפורטים מעלה. ייתכן כי ועדת הקבלה תבקש מהמועמדים מסמכים נוספים המעידים על כישוריהם.

 

ניתן להגיש בקשה להתקבל למסלול המחקרי בתום סמסטר א' במסלול העיוני בתנאים הבאים:

ציון המעבר למסלול המחקרי יהיה ממוצע של 90 לפחות בתום הסמסטר הראשון ללימודים הכולל לפחות שלושה קורסים.

הקבלה למסלול המחקרי תהיה מותנית באישור ראש התכנית בהתאם להישגי התלמיד ללא התחייבותה של הפקולטה.

לתשומת לב: משך הלימודים במסלול המחקרי הוא ארבעה סמסטרים.

 

ידיעת השפה האנגלית

כל הקורסים בתכנית הינם בשפה האנגלית. על כן, סטודנטים זרים ששפת האם שלהם אינה אנגלית, יידרשו להגיש ציוני מבחן TOEFL או IELTS יחד עם בקשותיהם.

דרישות IELTS מינימליות: 7.0. דרישות TOEFL מינימליות: 573 במבחן כתוב; 230 במבחן ממוחשב; 89 במבחן אינטרנטי.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

לייעוץ ולפרטים נוספים
03-6405876
בניין נפתלי , חדר 533