תואר ראשון בהנדסה מכנית

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0542 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

ציון 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

*ציון 85 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל (כל המתקבלים ע"ס 4 יח"ל נדרשים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה)

או

ציון 75 ומעלה בשניים מתוך הקורסים הבאים של  אוניברסיטת תל אביב: חדו"א 1א,  חדו"א 1ב, חדו"א 2א, חדו"א 2ב, אלגברה, או בשניים מבין  הקורסים הבאים של האוניברסיטה הפתוחה: אינפי 1, אינפי 2,  חדו"א ב, אלגברה ליניארית 1, אלגברה ליניארית 2. (קורסים אלו מקנים פטור מבחינת הסיווג במתמטיקה.)

ידע בפיזיקה

מקצוע נוסף אחד לפחות מבין המקצועות הבאים . כל המוגדרים כ'חסרי פיזיקה' נדרשים לעבור בחינת סיווג בפיזיקה

פיזיקה, כימיה או מקצוע טכנולוגי  בהיקף של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה 

או

ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל בציון 80 ומעלה 

או

ציון 70 ומעלה בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות

 

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 610 ומעלה

או

תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בממוצע 85 ומעלה, וגם ציון  70 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל; או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או בקורס מכניקה של האוניברסיטה הפתוחה

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד משני התחומים מתמטיקה ופיזיקה, וממוצע 85 ומעלה בשניהם יחד. מתמטיקה:  חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או חדו"א ב או אלגברה ליניארית 1 או אלגברה ליניארית 2 באוניברסיטה הפתוחה; פיסיקה: פיזיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות 

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

לא היו לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג;

או

הלימודים האקדמיים הקודמים  הסתיימו בממוצע מצטבר של 75 ומעלה, ולא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון כישלון בקורסים) 

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה-הנדסה* עומד בסף הקבלה

או

ציון 140 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה פסיכומטרית, וגם ציון התאמה הנדסה שאינו נמוך ביותר מ-5 נקודות הסף, וגם ציון ממוצע של 85 ומעלה במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל מקצוע;

ללא פסיכומטרי

תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה, וגם ציון 70 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או בקורס מכניקה של האוניברסיטה הפתוחה

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד משני התחומים מתמטיקה ופיזיקה, וממוצע 85 ומעלה בשניהם יחד. מתמטיקה:  חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או חדו"א ב או אלגברה ליניארית 1 או אלגברה ליניארית 2 באוניברסיטה הפתוחה; פיסיקה: פיזיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות

או

ממוצע בגרות 110 ומעלה וגם ציון 90 ומעלה בבגרות/מכינה מוכרת במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל מקצוע 

דגשים חשובים

 • *מועמדים שהתקבלו עד לתאריך ה 31.5.23 נדרשים לגשת לבחינת הסיווג במתמטיקה שתתקיים ב 7.7.23

 • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il

 • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתכניות הלימוד.העלאת סף הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך סגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו ברישום מאוחר בלבד.

 • ציון התאמה הנדסה* מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 55 לפחות כל אחד. תוספת זו תינתן למועמדים העומדים בתנאי הקבלה הבסיסיים לתכנית זו

 • קבלה על סמך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, ראה פירוט תחת לשונית 'שנה מתקדמת'. יש להגיש את גליון הציונים עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים

 

 

 • מועמדים בעלי תעודת הנדסאי בעת ההרשמה, אשר נבחנו בבחינות הגמר הממשלתיות, ניתן יהיה להכיר בממוצע של בחינות אלה כמקצוע בגרות ריאלי או טכנולוגי ברמה של שבע יחידות. ההתחשבות בציונים לצורך חישוב ציון ההתאמה, תיעשה רק אם תביא לשיפור בממוצע הבגרות.
 • מועמדים בוגרי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם שקילה לתעודת בגרות ישראלית: תנאי "מתמטיקה" ותנאי "מקצוע ריאלי נוסף" יתמלאו עבורם אם עמדו בשתי בחינות ברמה מתקדמת בלימודים התיכוניים או האוניברסיטאיים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף.
 • מועמדים בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם אינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית: על מועמדים אלה לסיים שנת מכינה מוכרת במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). ראה מועמדים בוגרי מכינת עולים להלן.
 •  בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה 5 יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינת עולים: ציון ההתאמה של מועמדים בוגרי מכינת עולים יורכב מממוצע המכינה (שבה נלמדו מתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף), ומציונם בבחינה הפסיכומטרית. 
 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, למעט במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה