תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0555

סבב א׳ - לנרשמים עד 14/5

שימו לב, התנאים לסבב א׳ לא רלוונטים, לצפיה בתנאים הרלוונטים בסבב ב׳

לחצו כאן

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

לוח זמנים

מרץ/אפריל

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מאי

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות: סוף מאי או סגירת ההרשמה, המאוחר מביניהם

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

הערות

קבלה על סמך שיפור בגרויות / היבחנות בפסיכומטרי במועד מאוחר מזה המפורט לעיל, תידון על בסיס מקום פנוי בעת המצאת הציון הסופי ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקבלה. כל הדיונים הפרטניים ייעשו על-פי פנייה מצד המועמדים בלבד 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות