תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0555

 

קבלת מועמדים ומועמדות שאינם תלמידי הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב לשנה מתקדמת אפשרית רק עבור מועמדים ומועמדות שלמדו לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר מוכר על ידי המל"ג לקראת תואר B.Sc.

הקבלה מותנית בהישגיהם, כמפורט להלן, במוסד האקדמאי בו למדו, ברמה האקדמאית של הקורסים שלמדו ובמספר המקומות הפנויים לקבלה במגמה המבוקשת באוניברסיטת תל אביב.

 

א. תנאי הרישום

הזכאות להרשמה לתלמידות ולתלמידים בתנאים אלה:

 • למדו במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג לקראת תואר B.Sc
 • עומדים בציון הפסיכומטרי המינימאלי הנדרש לכל תוכנית לימוד
 • ציון ההתאמה הנדסה שלהם קרוב לסף הקבלה הנדרש לשנה א'
 • סיימו תוך שנה אקדמית אחת שנת לימודים מלאה, במצב לימודים תקין - קורסים מתמטיים, פיזיקאליים והנדסיים בהיקף שווה ערך ל-40 ש"ס לפחות של הפקולטה להנדסה וסילבוס הקורסים שלמדו דומה לסילבוסים בפקולטה להנדסה
 • השיגו ממוצע ציונים מצטבר 85 לפחות
 • היו בשליש העליון של כיתתם
 • במקרים מסויימים, על פי החלטת הפקולטה, יוזמנו  המועמדים לראיון אישי
 • מועמדים אלה יציינו בטופס הרישום את השנה אליה הם רוצים להתקבל. באם יתקבלו, משך יתרת לימודיהם לתואר תלוי ב"פטורים" אותם יקבלו – ראה "נוהל  פטורים" להלן. מועמדים כנ"ל יידרשו להמציא בעת הרישום גיליון ציונים מקורי ומפורט מהמוסד שלמדו בו. תלמידים בשנה האקדמית הנוכחית יירשמו במועד, אך ימציאו את גיליון הציונים המעודכן על פי טבלת לוח הזמנים. בלא גיליון הציונים המלא לא ניתן יהיה לדון במועמדותם לשנה המתקדמת

 

ב.  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
 • על מועמדים ומועמדות שלמדו באפיק המשולב של האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה להנדסה, יחולו נוהלי האפיק המשולב, כפי שמפורסם בחוברת המידע של האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים ניתן לפנות לאוניברסיטה הפתוחה, טלפון: 09-7782222
 • מועמדים אלה יירשמו לשנה ב' ויבחרו בטופס הרישום המקוון בצד סימול החוג- אפיק מעבר מהאו"פ. מודגש בזאת, כי בנוסף לעמידה בתנאי אפיק המעבר, על מועמדים אלה חל גם התנאי האוניברסיטאי הכללי להגעה לרמת "מתקדמים ב'" באנגלית עד תחילת שנת הלימודים
 • יש להגיש גיליון ציונים סופי כולל ממוצע סופי וגם אישור על רמת מתקדמים ב' באנגלית עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים .

 

ג.  נוהל פטורים
 • למועמדים ולמועמדות שיתקבלו לשנה מתקדמת תיבנה תוכנית לימודים להשלמת התואר בפקולטה להנדסה. תלמידים אלה יקבלו פטור מקורסים בפקולטה להנדסה, אם למדו בעבר קורסים דומים בהיקף, בתוכן וברמת הקורס, קיבלו בהם ציון של 75 לפחות והקורסים נלמדו בחמש השנים שקדמו להרשמה הנוכחית
 • מועמדים ומועמדות שהתקבלו לשנה א', שהם בעלי השכלה אקדמית קודמת, מלאה או חלקית, יקבלו פטור מקורס (אחד או יותר) בעלי תוכן, היקף ורמה דומים לנלמד בפקולטה להנדסה, ובתנאי שבקורסים הרלוונטים קיבלו ציון שאינו נמוך מ- 75.
 • במסגרת השיקולים במתן הפטורים, יילקחו בחשבון מכלול הישגיו הקודמים של התלמיד
 • המתקבלים והמתקבלות על בסיס קורסים של האוניברסיטה הפתוחה (לא דרך אפיק המעבר) צריכים להקפיד ולקרוא את נוהל הפטורים המפורסם בטבלת ההקבלות המפורסמת באתר האוניברסיטה הפתוחה
 • הנדסאים ובוגרי בתי ספר מקצועיים זכאים לפטור על פי הרשימות המתפרסמות בידיעון הפקולטה, בכל אחת ממגמות הלימוד
 • תלמידים שעברו ממגמה למגמה בתוך הפקולטה להנדסה, יהיו זכאים לפטור גם מקורסים בהם קיבלו ציון מ-60 ומעלה
 • בכל מקרה של קבלה על סמך "לימודים אקדמיים קודמים" על הסטודנט והסטודנטית ללמוד בפקולטה להנדסה לפחות שליש מתוכנית הלימודים, ולא פחות משנה וחצי

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירות סטודנטים: ורד דבורי