המקצועות הטכנולוגיים
מקצועות טכנולוגיים
מקצועות טכנולוגיים
רשימת המקצועות הטכנולוגיים המוכרים:

■ אלקטרוניקה כללית

■ מערכות בקרת תהליכים

■ אלקטרוניקה ומחשבים

■ מערכות בקרה ממוחשבות

■ בקרת מכונות

■ מיכשור בקרה ומחשבים

■ בקרת תהליכים

■ מערכות כוח ועבודה

■ המטוס ומערכותיו

■ מערכות חשמל

■ חוזק חומרים ופרקי מכונות

■ תורת החשמל

■ חישוב סטאטי וקונסטרוקציות

■ תרממודינמיקה טכנית

■ תכנון הנדסי של מבנים

■ מנועי מטוסים ותרמודינמיקה

■ כימיה טכנולוגית

■ טכנולוגיה מוכללת

■ מכניקה הנדסית

■ מדעי ההנדסה

■ מחשוב ובקרה

■ מדעי הטכנולוגיה

■ מכניקה

■ מדעי המחשב

■ מערכות אלקטרוניות

■ מערכות טלקומוניקציה

■ מערכות תקשורת ומיתוג

■ מערכות אלקטרואופטיות

■ מערכות חשמל

■ מערכות ומכלולים במיכון חקלאי

■ מכונות חום ותרמודינמיקה

■ נתוח מערכות וארגון קבצים

■ מערכות תעופה

■ אופטיקה יישומית

■ מערכות תעוה ומנועים

■ ניהול הייצור (להנדסת תעשייה בלבד, בהיקף 5 יח' וציון 80 ללפחות)

■ מערכות פיקוד בקרה ומחשבים

■ ניהול התפעול (להנדסת תעשייה בלבד, בהיקף 5 יח' וציון 80 לפחות)

■ תכנון פרקי מכונות

■ ניהול תעשייתי (להנדסת תעשייה בלבד, בהיקף 5 יח' וציון 80 לפחות)

 

■ ארגון וניהול הייצור (להנדסת תעשייה בלבד, בהיקף 5 יח' וציון 80 לפחות)

 

■ מערכות ביוטכנולוגיות 

 

■ מכשירים ופיקוד מנועים ומערכות הידראוליות