תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0555

סבב א׳ - לנרשמים עד 14/5

שימו לב, התנאים לסבב א׳ לא רלוונטים, לצפיה בתנאים הרלוונטים בסבב ב׳

לחצו כאן

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

ציון 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

ציון 85 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל (כל המתקבלים ע"ס 4 יח"ל נדרשים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה)

מקצוע ריאלי נוסף

*מקצוע ריאלי נוסף מבין המקצועות הבאים
מקצוע ריאלי נוסף אחד לפחות מבין המקצועות הבאים, כל המוגדרים חסרי פיזיקה נדרשים לבחינת סיווג

פיזיקה, כימיה או מקצוע טכנולוגי בהיקף של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה 

או

ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל בציון 80 ומעלה

או

ציון 70 ומעלה בקורס פיזיקה קלאסית 1 באונ' תל אביב או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות של האוניברסיטה הפתוחה

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 620 ומעלה

או

תואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה וגם ציון 70 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל; או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות  של האוניברסיטה הפתוחה

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד וממוצע 85 ומעלה בקורסים הבאים: חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או אלגברה ליניארית 1 באוניברסיטה הפתוחה; וגם פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או מכניקה או חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה 

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

 לא היו לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

לימודים האקדמיים הקודמים הסתיימו בממוצע של 75 ומעלה ולא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון כשלון בקורסים)

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה הנדסה עומד בסף הקבלה

ללא פסיכומטרי

תואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה וגם ציון 70 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל; או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות של האוניברסיטה הפתוחה

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד וממוצע 85 ומעלה בקורסים הבאים: חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או אלגברה ליניארית 1 באוניברסיטה הפתוחה; וגם פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או מכניקה או חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה 

דגשים חשובים

 • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il
 •  כל המוגדרים כחסרי פיזיקה נדרשים לעבור בחינת סיווג  בפיזיקה
 • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתכניות הלימוד. התאריך יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך רישום, שלאחריו יתקבלו ברישום מאוחר בלבד.
 • ציון התאמה הנדסה* מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל ובציון 55 לפחות כל אחד. תוספת זו תינתן למועמדים שעומדים בתנאים הבסיסיים המאפשרים רישום לתכנית זו
 • קבלה על סמך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, ראו פירוט תחת לשונית 'שנה מתקדמת'. יש להגיש גליון ציונים עדכני וסופי עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים
 • שיפורי בגרות שיגיעו לאחר סוף חודש מאי יחויבו בכל מקרה לסבב ב' .

 

 

 

מידע כללי
 • מועמדים בעלי תעודת הנדסאי בעת ההרשמה, אשר נבחנו בבחינות הגמר הממשלתיות, ניתן יהיה להכיר בממוצע של בחינות אלה כמקצוע בגרות ריאלי או טכנולוגי ברמה של שבע יחידות. ההתחשבות בציונים לצורך חישוב ציון ההתאמה, תיעשה רק אם תביא לשיפור בממוצע הבגרות.
 • מועמדים בוגרי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם שקילה לתעודת בגרות ישראלית: תנאי "מתמטיקה" ותנאי "מקצוע ריאלי נוסף" יתמלאו עבורם אם עמדו בשתי בחינות ברמה מתקדמת בלימודים התיכוניים או האוניברסיטאיים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף.
 • מועמדים בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם אינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית: על מועמדים אלה לסיים שנת מכינה מוכרת במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). ראה מועמדים בוגרי מכינת עולים להלן.
 •  בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה וחמש יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינת עולים: ציון ההתאמה של מועמדים בוגרי מכינת עולים יורכב מממוצע המכינה (שבה נלמדו מתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף), ומציונם בבחינה הפסיכומטרית. 
 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, למעט במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה

 

מסלולי לימוד

מקצועות הלימוד מקיפים תחומים שונים של ההנדסה הביו-רפואית ובהם:

 

אותות ומערכות ברפואה

אבחון רפואי מתבסס במידה רבה על אנליזה של  מדידות של אותות פיזיולוגיים. ילמדו שיטות מכשור, שיטות רכישה של אותות פיזיולוגים ודימות רפואי, עיבוד אותות ותמונות רפואיות, מערכות ביו-אופטיות ושימושי לייזר ברפואה.

 

ביו-מכניקה הנדסת רקמות וביו-חומרים

מערכות פיזיולוגיות מתפקדות על פי חוקים הנדסיים המבוססים על מכניקת המוצקים, מכניקת הזורמים ומעבר חום ומסה. ילמדו שיטות ליישום תורות הנדסיות אלו לחקר מערכות הגוף ולתכנון תחליפים הנדסיים למערכות ולאברים כושלים. הנדסת רקמות עוסקת בפיתוח של חומרים ומבנים חדשים המשלבים בתוכם תאים ורקמות המיועדים להחלפת רקמות ביולוגיות ואברים שכשלו. כמו כן הבנה של תהליכי ריפוי של הגוף ואפשרות להחשתו. תלמדנה שיטות לפיתוח חומרים ומבנים אלו ולתכנון משתלים מלאכותיים המאפשרים גם שחרור מבוקר של תרופות.

​בשני התחומים שלעיל ניתן לבקש ללמוד בהנדסה ביו-רפואית עם הקבץ במדעי הרוח. הבקשה תאושר למועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר מקרב המתקבלים להנדסה ביו-רפואית. המעוניינים מתבקשים למלא טופס 32

 

תואר כפול הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בדגש חקר מוח (יחד עם ביה"ס למוח ע"ש סגול)

מסלול מאתגר זה יענה על הצורך המחקרי והשימושי הרב בשיטות מתמטיות, אנליטיות, חישוביות, ניסיוניות ובטכנולוגיות מתקדמות בחקר מוח מחד, ומאידך יאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים בעלי נטייה מובהקת להנדסה ומדעים מדויקים המתעניינים בנושא זה, להתמחות בהנדסה במערכות עצביות. בזכות החפיפה הקיימת בתחומי הלימוד, תלמידי המסלול רוכשים ב–4 השנים (עם אפשרות לסיים ב 4 שנים) שני תארים: תואר בהנדסה ביו-רפואית, ובמקביל תואר בביולוגיה עם הדגש במדעי המוח (זהו אינו מסלול לתואר דו-חוגי, אלא שני תארים), כל זאת בדגש לימודים בתחום המוח. בנוסף ללימודי מקצועות ההנדסה והביולוגיה הרלוונטיים, יתמחו הסטודנטים והסטודנטיות בנוירואנטומיה ותפקוד מוח, מודלים מתמטיים וחישוביים, שיטות דימות, חקר רשתות עצבים, מנגנונים ביו-מכניים של פציעות ברקמות עצביות (מוח, מערכת העצבים המרכזית והפריפריאלית), חיבור שריר-עצב והיבטים הנדסיים בתהליכי החלמה.

כל תלמיד יתמקד בלימודיו באחד המסלולים (על פי בחירתו) ובמקביל ירכוש לימודים בהיקף חלקי באחד משני המסלולים האחרים.

 

אשכול קדם רפואה

סטודנטים וסטודנטיות שיבחרו באשכול זה יהיו מועמדים לתוכנית הארבע שנתית לתואר ד"ר ברפואה לאחר שהשלימו 4 קורסים נוספים אשר אינם נלמדים במסגרת התואר בהנדסה ביו-רפואית וזאת בהתאם לתנאי הקבלה של ביה"ס לרפואה.

 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירות סטודנטים: ורד דבורי