תואר שני בלימודי מינהל ומנהיגות בחינוך

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0716

לימודי מינהל ומנהיגות בחינוך תואר שני

מומחיות בניהול בית ספר ובמילוי תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

  • רשאים להירשם ללימודים מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,בציון גמר 80 ומעלה או בעלי תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון של 85 ומעלה.

  • הקבלה מותנית הן בהישגים לימודיים והן בהתאמת המועמדים, בכפוף להחלטות ועדת הקבלה.

  • הקבלה לתואר שני תהיה למסלול ללא עבודת גמר. מעבר למסלול עם עבודת גמר יקבע בסוף שנת הלימודים הראשונה בהתאם לקריטריונים המפורטים בידיעון ביה"ס לחינוך. 

במקרים חריגים תשקול ועדת הקבלה את קבלתם של מועמדים בעלי רקע רלוונטי, שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

 

קורס מקוון לקבלת פטור בסטטיסטיקה כתנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים

קבלת פטור בסטטיסטיקה היא תנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים: הסטודנטים  נדרשים לעבור קורס מקוון במבוא לסטטיסטיקה  (12 יחידות לימוד) שמטרתו ללמד מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה החיוניים להמשך לימודים בתואר השני  ולעבור בהצלחה את כל התרגילים הנמצאים בסוף כל יחידה, בציון של 60  לפחות (בכל תרגיל)

מי שלמד קורס מבוא לסטטיסטיקה במוסד אקדמי מוכר בהיקף של לפחות 2 ש"ס במהלך 5 השנים האחרונות ועבר את הקורס בציון של 87 לפחות, יקבל פטור מסטטיסטיקה לאחר בדיקת סילבוס הקורס.

לידיעתכם, על הסטודנטים לסיים את הקורס בהצלחה עד תחילת שנת הלימודים  כתנאי להשתתפות בקורסים המתודולוגיים.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראשת החוג: ד"ר אורי כהן
03-6407115
ימי קבלה: יום ג'
שעות: בתיאום מראש
בניין שרת, חדר 338
ראש התוכנית: פרופ' יזהר אופלטקה
03-6408845
ימי קבלה: יום ג' בין השעות:13.00-14.00
בניין שרת, חדר 420
מזכירות החוג: עדי סיקורה
03-6405497
בניין שרת, חדר401א'