שם קצר
חינוך
שם הפקולטה
ביה"ס לחינוך
מזהה פקולטה
0700