לימודי מינהל ומנהיגות בחינוך תואר שני

לימודי מינהל ומנהיגות בחינוך תואר שני

מומחיות בניהול בית ספר ובמילוי תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך
 • אודות
 • איך מתקבלים?
מתכונת לימודים: עיוני/מחקרי
פתוח לרישום:
תואר שני במינהל ומנהיגות בחינוך (0716)

 

התואר המוענק:

M.A במינהל ומנהיגות בחינוך

 

 

מינהל ומנהיגות בחינוך תואר שני
מינהל ומנהיגות בחינוך תואר שני

בואו לרכוש יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות חינוכית ולהתמחות בניהול בתי ספר ובמילוי תפקידי הנהגה מרכזיים במערכת החינוך.

 

תכניות הלימוד:

 • מינהל ומנהיגות בחינוך - משך הלימוד לתואר הוא שנתיים
 • מינהל ומנהיגות בחינוך - תכנית מרוכזת בשנה

 

מטרת הלימודים במינהל ומנהיגות בחינוך 

 

להקנות לתלמידים יסודות עיוניים ומעשיים במינהל ומנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידים מרכזיים במינהל מערכת החינוך. במסלול עם עבודת גמר מודגשת ההכשרה למחקר, בעוד שההכשרה לקראת מעשה הניהול מודגשת במסלול ללא עבודת גמר.

 

בתכנית יושם דגש על הנושאים הבאים:

 • מנהיגות ומנהיגים חינוכיים - תפקידם, תכונותיהם ומקומם בביה"ס. ניתנת תשומת הלב לתרומתם של הפילוסופיה, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט וטכנולוגיות המידע למינהל החינוך, להכשרה בתחומי המחקר ובמעשה הניהול
 • ארגונים חינוכיים - תוך התמקדות בביה"ס בישראל, מבנם, מאפייניהם ודרכי ניהולם
 • מדיניות החינוך בישראל - תוך דגש על תהליכי גלובליזציה, מירכוז וביזור, שוויון ואי-שוויון, והשוואה למדינות אחרות

 

 

התכנית מציעה שני מסלולי לימוד:

 • מסלול עם עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה למחקר.             
 • מסלול ללא עבודת גמר - במסלול זה מודגשת ההכשרה לקראת מעשה הניהול. 

 

 

תכנית מרוכזת בשנה אחת - לימודי מינהל ומנהיגות בחינוך (0776)

 •  התכנית היא במסלול לימודים ללא עבודת גמר
 •  משך הלימודים שנה כולל סמסטר קיץ אחד

לפרטים נוספים

לייעוץ ולפרטים נוספים

ראש החוג: פרופ' דן גבתון
ימי קבלה:
ימי ה' סמסטר ב'
שעות קבלה:
17.00-18.00
בניין שרת, חדר 413
03-6408940
מ"מ ראש החוג: פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיגא
ימי קבלה:
יום ג' סמ' א'
שעות קבלה:
13.00-14.00
בניין שרת, חדר 422
03-6408859
ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך : פרופ' יזהר אופלטקה
ימי קבלה:
יום ג'
שעות קבלה:
בין השעות:13.00-14.00
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך המרוכזת בשנה אחת:פרופ' אודרי אדי-רקח
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
ימי קבלה:
א', ג', ד', ה'
שעות קבלה:
12:00-9:30
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
ימי קבלה:
א', ב',ד', ה'
שעות קבלה:
בין השעות: 12:00-9:30, ימי ג' בין השעות: 14:00-9:30
בניין שרת, חדר401א'
03-6405497
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive