תואר ראשון בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
מורחב
1041

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הנדרש   או ציון התאמה עם  ציון השכלה חלקית / תואר מלא עומד בסף הנדרש 

או

 תוספת של 5 נקודות לציון התאמה הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים בתנאי של ציון 85 בכל קורס

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (בדגש מילולי) 640 ומעלה וגם זכאות לבגרות

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות משוקלל עם בונוסים 102 ומעלה

או

ממוצע בגרות משוקלל  בין  100-101.99  וגם אחת מהאפשרויות הבאות:

ציון  90 ומעלה באחד המקצועות הבאים בהיקף 5 יח"ל לפחות: מדעי החברה, ספרות או לשון או

ציון  80 ומעלה באחד מהמקצועות הבאים בהיקף 5 יח"ל לפחות: מתמטיקה, מדעי המחשב או פיזיקה או

ציון של 85 ומעלה בשני קורסים מקוונים: לפחות אחד מהמקבץ הבא; מבוא למדעי הפסיכולוגיה או צעדים ראשונים במדעי המחשב, והשני יכול להיות מהמקבץ הבא;  היסטוריה של ישראל המודרנית, צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי, או מוח- המכונה המופלאה

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 80 לפחות

או

זכאות לתואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 85 ומעלה

או

בעלי תואר שלישי

השכלה אקדמית חלקית

 

ממוצע 80 ומעלה בהשכלה אקדמית חלקית במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 שעות סמסטריאליות אקדמיות לפחות; וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 500 ומעלה

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, וגם ציון פסיכומטרי (כללי) 600 ומעלה

דגשים חשובים

  • התנאים האמורים בטבלה זו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על בעלי תעודות מחו"ל
  •  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה. תלמידים המתקבלים במסגרת אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה נדרשים להגיע לרמת "מתקדמים ב'" לפחות באנגלית, עד יום פתיחת שנת הלימודים. פרטים על נהלי המעבר  באתר של האוניברסיטה הפתוחה.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב