תואר ראשון בלימודי עבודה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1051

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הנדרש או ציון התאמה עם  ציון השכלה חלקית / תואר מלא עומד בסף הנדרש

או

תוספת של 5 נקודות לציון התאמה הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (כללי) 640 ומעלה וגם זכאות לבגרות

ללא פסיכומטרי

ממוצע ציוני בגרות (כולל בונוסים) 102 ומעלה 

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע 80 לפחות 

או

זכאות לתואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 85 ומעלה

או

בעלי תואר שלישי

ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי

ממוצע 80 ומעלה בהשכלה חלקית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 שעות סמסטריאליות אקדמיות לפחות; וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 500 ומעלה

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג; וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 600 ומעלה 

דגשים חשובים

 

התנאים האמורים בטבלה זו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על בעלות ובעלי תעודות מחו"ל.

 

לתשומת לב:
  • הרישום לחוג מתקיים לסמסטר א' בלבד
  • תלמידים הלומדים באוניברסיטת תל אביב ומבקשים לשנות/להוסיף את החוג כחוג שני מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל, בתאריכי הרישום הרגילים
  • מומלץ למועמדים ולמועמדות המעוניינים להתקבל על סמך השכלה אקדמאית חלקית או מלאה, לגשת לכל הבחינות במועד א'  של סמסטר ב'. 

 

מבנה התוכנית:
  • החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב הינו היחיד בארץ בתחום זה. הוא קיים כבר למעלה מארבעים שנים ומורכב מבכירי החוקרים בישראל בתחומי העבודה. 
  • ניתן ללמוד בתוכנית במסלול דו-חוגי בלבד: השילובים המומלצים ללימוד בתוכנית הינם ביחד עם חוג נוסף במדעי החברה (כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה, תקשורת) או במדעי הרוח (כגון: היסטוריה, פילוסופיה ועוד).   אנו מאמינים שהשילוב בין הלימודים האינטרדיסציפלינריים של עולם העבודה יחד עם לימודים של דיסציפלינה אחרת יעניק את התמהיל הטוב ביותר להרחבת הידע העיוני ולפיתוח יכולות וידע מעשיים אשר יסייעו ללומדיו בפתיחת אפשרויות רבות להשתלבות בשוק העבודה של המחר
  • לימודי עבודה וניהול: שילוב של החוג ללימודי עבודה עם החוג לניהול מכוון לתלמידים ולתלמידות אשר רוצים להעמיק בלימוד עולם העבודה בארגונים עסקיים וציבוריים. המסלול מחבר בין ידע אקדמי ומעשי בתחומי לימודי העבודה (יחסי עבודה, דיני עבודה ושוק  העבודה) ובין ניהול עסקי (מימון, שיווק, אסטרטגיה ועוד) ומאפשר ללמוד בניהול הקבץ ייחודי של קורסים מתקדמים בניהול משאבי אנוש.
  • מסלול למנהיגות ומשאבי אנוש במסגרת תואר דו-חוגי בסוציולוגיה ולימודי עבודה: במסלול זה ניתן ללמוד רק במסגרת הצירוף הדו-חוגי של סוציולוגיה ולימודי עבודה. מסלול ייחודי זה יקנה לתלמיד ידע, כלים ומיומנויות בכל התחומים הקשורים למדעי החברה, תוך הדגשת נושאים של מנהיגות והעצמה. מסלול זה יכין את התלמיד לתפקידי ניהול ומנהיגות במגזר החברתי-ציבורי.