תואר ראשון בלימודי עבודה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1051

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

אין מידע להציג
מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

פסיכומטרי

ללא פסיכומטרי

פסיכומטרי וזכאות לבגרות

לוח זמנים

יולי

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להיבחנות/השגת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

תום השבוע הראשון של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות