תואר ראשון בלימודי תקשורת

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1085

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הקבלה 

או

תוספת  של 5 נקודות לציון התאמה הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס

ללא פסיכומטרי

ממוצע ציוני בגרות 102 ומעלה

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון)ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בממוצע 80 לפחות 

או

זכאות לתואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 85 ומעלה 

או

בעלי תואר שלישי

זכאות לבגרות וציון פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (כללי) 640 ומעלה וגם זכאות לבגרות

השכלה אקדמית חלקית וגם ציון פסיכומטרי

ממוצע 85 ומעלה בהשכלה  חלקית במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 שעות סמסטריאליות אקדמיות לפחות; וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 520 לפחות

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 600 לפחות

דגשים חשובים

  • התנאים האמורים בטבלה זו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על בעלי ובעלות תעודות מחו"ל
  • הרישום לחוג מתקיים בסמסטר א' בלבד.
  • תלמידים ותלמידות הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ומבקשים לשנות/ להוסיף את החוג כחוג שני מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל, בתאריכי הרישום הרגילים.
  • מומלץ למועמדים ולמועמדות המעוניינים להתקבל על סמך השכלה אקדמאית חלקית או מלאה, לגשת לכל הבחינות במועד א' של סמסטר ב'.

הלימודים בחוג הם במסגרת דו–חוגית בלבד. החוג השני יכול להיות בפקולטה למדעי החברה או בכל פקולטה אחרת באוניברסיטה. קיימת אפשרות ללמוד את החוג לתקשורת יחד עם לימודי משפטים במסגרת לימודים לאחר תואר ( שהינה תכנית חד-חוגית)

חדש! מסלול חברה ודיגיטל במסגרת תואר דו-חוגי בסוציולוגיה אנתרופולוגיה ותיקשורת: המסלול מעניק יכולות אנליטיות הנדרשות לחוקרי החברה, התרבות והמדיה בעידן הדיגיטלי. במסגרת המסלול תשתתפו בסדנאות מעשיות בנושאים החמים בשוק ההי-טק: פיתוח יישומים, איפיון סביבת משתמש, ענף הביג-דאטה, אנתרופולוגיית-רשת ועוד...

לפרטים נוספים ותנאי קבלה

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב