תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה ומדעי המחשב במסגרת ביה"ס למדעי המוח

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1513

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

מבט מהיר על דרישות הסף של התוכנית
כדי להתקבל לתוכנית הלימודים עליך לוודא עמידה בכול הדרישות הבאות
אייקון עדיפות ראשונה

הרשמה בעדיפות ראשונה

אייקון מתמטיקה

ידע במתמטיקה

אייקון פסיכומטרי זמני

פסיכומטרי

מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

לוח זמנים

מרץ/אפריל

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מאי

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות: סוף מאי או סגירת ההרשמה, המאוחר מביניהם

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות