תואר ראשון בלימודי ביולוגיה ופסיכולוגיה במסגרת ביה"ס למדעי המוח

תואר ראשון
3 שנות לימוד
חד-חוגי
1514

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרשמה בעדיפות ראשונה

ניתן להרשם בעדיפות ראשונה בלבד

ידע במתמטיקה

בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל לפחות בציון עובר לפחות

או

ציון 140 ומעלה בפרק הכמותי במבחן הפסיכומטרי 

 

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה מדעים מדויקים עומד בסף הקבלה

או

תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה עבור אחד מהקורסים המקוונים הבאים: ״מבוא למדעי הפסיכולוגיה״ או ״המוח: המכונה המופלאה מכולם״ או ״ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה״ , שנלמד באוניברסיטת תל אביב, בציון של 90 לפחות

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 730 ומעלה וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ללא פסיכומטרי

 5 יח"ל בבגרות באנגלית בציון 85 לפחות וגם 5 יח״ל בבגרות במתמטיקה בציון 70 לפחות או 4 יח״ל במתמטיקה בציון 90 לפחות וגם שלושה קורסים מקוונים  שמתוכם שני קורסי חובה: 1.  המוח: המכונה המופלאה מכולם  2.  מבוא למדעי הפסיכולוגיה וגם בחירה באחד משלושת הקורסים הבאים: צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון, ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה כללית, או וירוסים, איך מנצחים אותם? יש לסיים את הקורסים בממוצע 90 לפחות ולא פחות מציון 80 בכל קורס

דגשים חשובים

  • החל מתאריך מסוים רשאי בית הספר סגול למדעי המוח להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך עצמו יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. בית הספר למדעי המוח רשאי לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים בקבלה חריגה בלבד.

*דיון בקבלה חריגה יערך על פי פניה פרטנית, על בסיס מקום פנוי בלבד ובכפוף לאישור ועדת קבלה. יילקחו בחשבון מכלול נתוני המועמד. יש להגיש את הבקשות בין התאריכים 5.9.2024-11.8.2024 לכתובת המייל: im@tau.ac.il. יש לציין בנושא: קבלה חריגה ביה"ס למדעי המוח

  • ציון התאמה לביה"ס למדעי-המוח מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי, בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל כל אחד
  • מועמדות ומועמדים שסיימו את חובות שנה א' במלואם בתוכנית ביולוגיה ופסיכולוגיה במסלול דו-חוגי רגיל בממוצע של 90 ומעלה בכל אחד מהחוגים, יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לתוכנית לשנה א' על בסיס מקומות פנויים. מועמדות ומועמד המבקשים לפעול בהתאם למסלול זה, עליהם להירשם ללימודי התוכנית בבית הספר למדעי המוח בתחילת עונת הרישום לתוכנית גם אם טרם קיבל את ציוני כל הקורסים. קבלתו לתוכנית תישקל לאחר קבלת הציונים הסופיים של שנה א'.
  • על כל מועמד.ת למלא טופס הצהרה אישית -טופס 14ב  בעת הרישום המקוון

 

  • רשאים להירשם בוגרי מכינה במסלול הריאלי או במסלול מדעי הטבע  בלבד

אין רישום לתכנית בסמסטר ב'

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב