תואר ראשון בלימודי משפטים

תואר ראשון
3.50 שנות לימוד
חד-חוגי
1411 מסלול 0000
 

הלימודים בפקולטה למשפטים הם במתכונת של מסלול לימודים מורחב (חד-חוגי). ניתן להוסיף חוג נוסף במתכונת חוג לאחר תואר (דו-חוגי), כבר בשנה א', בכפוף לאישור ועדת ההוראה של החוג האחר. הפקולטות הבאות מאשרות מראש את הלימוד המקביל ללא צורך באישור אינדיבידואלי: מדעי הרוח, חינוך, מדעי החברה וניהול.

יש לעמוד בדרישות הקבלה של הפקולטה למשפטים וגם של החוג הנוסף (שימו לב שיש חוגים בהם דרישות הקבלה עשויות להיות גבוהות יותר ).

למידע נוסף ומפורט, יש לפנות לתקנון הפקולטה למשפטים - סעיף 23 לימודים במקביל.

תקנון שכ"ל למועמדים ולמועמדות שלומדים משפטים עם חוג נוסף.

 
התוכנית למשפטים ומדעי הרוח:

התוכנית מיועדת לתלמידים המשלבים לימודי משפטים עם כל חוג במדעי הרוח. במסגרת שעות הלימוד של התוכנית ילמדו בין היתר שלושה קורסים ייעודיים לתלמידי התוכנית בלבד (אחד בכל שנת לימוד). ההצטרפות לתוכנית תתאפשר רק לאחר רישום וקבלה לפקולטה למשפטים ולפקולטה למדעי הרוח לפי הוראות ונהלי האוניברסיטה.

 

חטיבות מורחבות בלימודי ניהול, בלימודי כלכלה ובלימודי פילוסופיה:

החטיבה מהווה אלטרנטיבה לתלמידי משפטים, שלא מעוניינים ללמוד לימודים מלאים בחוג נוסף. כל התקנות החלות על תלמידי החוג (לניהול, לכלכלה או לפילוסופיה), לרבות דרישות מוקדמות ומקבילות ותקנון בחינות, חלות גם על תלמידי החטיבה. מידע נוסף – סעיף 26 בתקנון הפקולטהתקנון שכ"ל למועמדים ולמועמדות שלומדים משפטים עם חוג נוסף.

 

תואר ראשון בלימודי חשבונאות בצירוף משפטים: לדבר ביזנס ולהבין את השפה המשפטית

רוצה ללמוד חשיבה ושפה משפטית יחד עם שפת העסקים? התכנית הזאת בשבילך. תואר ראשון בלימודי חשבונאות בשילוב משפטים יאפשר לך גם להבין את עולם העסקים וגם לקבל השכלה משפטית רחבה וכלים ייחודיים להתמודדות בעולם המשפט בהווה ובעתיד. 
מידע נוסף על התכנית ותנאי הקבלה נמצא כאן.

 

תוכנית חדשה: מסלול למצטיינים במשפטים המשלבים לימודי תואר ראשון נוסף במדעי המחשב:

העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם דיגיטלי. כל יום צצות טכנולוגיות משנות חיים. לשינויים האלו יש השפעה קריטית על עולם המשפט. המסלול מיועד לקבוצה מצומצמת של סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים שיוכלו ללמוד במקביל תואר במשפטים ותואר במדעי המחשב. משפטים נלמד במתכונת חד-חוגית עם הקלות בשעות, ומדעי המחשב במתכונת דו-חוגית. תיערך התאמה מובנית של מערכות הלימודים.

  

דרישות הקבלה לתוכנית:

  • יש לעמוד בתנאי הקבלה הבסיסיים של כל אחד מהחוגים בנפרד, לתנאי הקבלה של ביה"ס למדעי המחשב

  • המתאימים יזומנו לראיון אישי

  • מועמדים ומעומדות העונים על תנאי הקבלה של שני החוגים ומעוניינים להתקבל, יסמנו בעדיפות ראשונה מדעי המחשב ובעדיפות שניה משפטים. כמו כן יש למלא טופס מס 38 ולפעול על פי ההנחיות שבטופס. ניתן להגיש את הטופס עד סוף הרישום או עד סוף חודש יוני המוקדם מביניהם .  

  • מכסת התלמידים במסלול מוגבלת

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירות קבלה: אילנה שגב
03-6408358
ימי קבלה: בתיאום מראש
הפקולטה למשפטים בניין טרובוביץ חדר 10 קומת כניסה