תואר ראשון בלימודי משפטים

תואר ראשון
3.50 שנות לימוד
חד-חוגי
1411 מסלול 0000

תלמידי ותלמידות שנה א' לתואר בוגר במשפטים במוסדות אקדמיים בישראל המוכרים על ידי המל"ג, שהשלימו שנה אקדמית מלאה במשפטים , והיקף השעות שלמדו סה"כ הוא 30 ש"ס לפחות בקורסים שנלמדו ב 5 השנים האחרונות בלבד , יכולים להגיש בקשה להתקבל ישירות לשנה ב' בלבד.

על המועמד להירשם באופן מקוון לאוניברסיטה .

המועמדות תישקל על בסיס הציונים שהוגשו. לא ממתינים לשיפורי ציון למועדי ב' או ציוני סמסטר קיץ.

הרישום לשנה ב' יפתח ב- 01.05.2023 וייסגר ב- 10.8.2023

עדכון מתאריך 8.8.2023 - הרישום לשנה ב' ייסגר ב 31.8.2023

 

תנאי רישום מצטברים:
  • בעלי ובעלות זכאות לתעודת בגרות או מסיימי מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית מוכרת, בהתאם לדרישות האוניברסיטה, שבידם אישור ממשרד החינוך על ציוני בגרות בהיקף של 7 יחידות לימוד לפחות ובציון 55 לפחות בכל מקצוע

  • בעלי ובעלות הישגים גבוהים ביותר ממוסד לימודים אקדמי בארץ המוכר על ידי המל"ג

  • השלימו שנה אקדמית מלאה בהיקף של 30 ש"ס לפחות

  • רמת אנגלית-מתקדמים ב' לפחות ע"פ לוח הזמנים

  • מטלת כתיבה כמפורט מטה

ועדת הקבלה לא מתחייבת לקבל את כל המועמדים שעמדו בתנאי הרישום. החלטות תתקבלנה על בסיס שקלול מכלול הנתונים של המועמד ביחס ליתר המועמדים ובהתחשב במספר המקומות הפנויים.

 

רמת אנגלית:

על כל המועמדים לשנה ב' להגיע לרמת מתקדמים ב' לפחות, באמצעות פרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר או בחינת אמיר"ם או קורס קיץ של היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב .

יש להגיע הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום הסמסטר הראשון ללימודים.

מומלץ לברר את תוקף רמתם באנגלית באוניברסיטת תל אביב מוקדם ככל הניתן ביחידה ללימודי שפות (03-6409681) 

 

רמת עברית:

ע"פ דרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה

 

הנחיות לרישום לשנה ב'

יש להירשם ברישום מקוון באתר האוניברסיטה. על הנרשמים להעביר את המסמכים הבאים (בקובץ PDF) באמצעות המידע האישי למועמדים (כפתור העלאת מסמכים) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתאריך  31.8.2023:

  • קורות חיים

  • מכתב מוטיבציה

  • מטלת כתיבה - חיבור קצר (עד 500 מילים) שדן בפסק דין שניתן בשנה האחרונה ובוחן אותו מנקודת מבט תאורטית וביקורתית

  • את קורות החיים , מכתב המוטיבציה ומטלת הכתיבה יש לסרוק כקובץ PDF אחד . 

  • גיליון ציונים סופי מקורי ורשמי יש להעביר באמצעות המידע האישי למועמדים לא יאוחר מ 31.8.2023 (גיליון ציונים שיומצא לאחר הגשת כל המסמכים יידון על בסיס מקום פנוי).לא יתקבל גיליון ציונים אינטרנטי

*נא לוודא ששם המועמד.ת ומ"ז מופיע על כל עמוד. 

*ועדת הקבלה אינה מפרטת את שיקוליה בקבלת המועמדים

​*מועמדים.ות שלא יסרקו את כל המסמכים הנדרשים עד למועד הנקוב לעיל, לא יועברו לדיון בוועדת הקבלה

*תוכנית הלימודים לשנה ב' תיקבע על-ידי ועדת הוראה, לאחר הקבלה ללימודים (פטורים והשלמות)

 

נוהל פטורים

מועמדים ומועמדות שיתקבלו לשנה מתקדמת יוכלו לקבל פטור מקורסים בפקולטה למשפטים , בתנאי והקורס נלמד בחמש השנים שקדמו להרשמה הנוכחית .זכאותם לפטורים תבחן באופן פרטני בוועדת הוראה.

לבירורים ניתן לפנות למזכירות קבלה בדוא"ל:lawadmission@tauex.tau.ac.il , בטלפון 03-6408358 או בווטסאפ 0505989435

 

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
03-6408358
ימי קבלה: בתיאום מראש
הפקולטה למשפטים בניין טרובוביץ חדר 10 קומת כניסה