תואר ראשון בלימודי סטטיסטיקה וחקר ביצועים

תואר ראשון
3 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0365

תכניות לימוד לנרשמים בסמסטר א:

•    החוג לסטטיסטיקה ולחקר ביצועים מציע תוכניות לימודים המציעות התמחות בתחומי הסטטיסטיקה, חקר הביצועים ותורת המשחקים. הסטטיסטיקה עוסקת בשיטות לאיסוף וניתוח נתונים, תוך התאמת מודלים מתמטיים בעזרת כלים ממוחשבים מתקדמים. עקרונות הסטטיסטיקה מובילים לשיטות להפיכת נתונים למידע שימושי, להסקת מסקנות ולקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. הסטטיסטיקה היא כלי חיוני בכל שטחי התעשייה והמדע
•    תחום חקר הביצועים עוסק ביישום שיטות מתמטיות לניצול מיטבי של משאבים. התחום כולל מגוון של טכניקות לבניית מודלים מתמטיים של בעיות אופטימיזציה ופתרונן. הפתרונות יכולים להיות אנליטיים או אלגוריתמים יעילים המותאמים ליישום הנדרש
•    תורת המשחקים עוסקת בניתוח מצבי החלטה שבהם משתתפים מספר מקבלי החלטות (שחקנים) שלהם מטרות שונות. התורה בונה מודלים מתמטיים לתיאור סיטואציות כאלו, חוקרת אותם, מנסה לנבא את התנהגות השחקנים ולעתים גם להציע להם דרכים להגשמת מטרותיהם
 
ניתן גם לשלב את לימודי הסטטיסטיקה במסגרת:
* מתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להייטק: תוכנית דו-חוגית במתמטיקה וסטטיסטיקה
•    * תוכנית דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובמדעי המחשב
•    * תוכנית דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובפסיכולוגיה במסלול מדעי המידע
•    * תוכנית דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים וכלכלה במסלול מדעי המידע (קבלה למסלול זה היא רק החל משנה ב׳)
•    * ועוד
 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יועצת אקדמית: פרופ' רות הלר
03-6408806
ימי קבלה: בתיאום מראש
בניין שרייבר חדר 228
רכזת מועמדים ומועמדות: פזית דויטש-טורביץ
03-6409180
ימי קבלה: בתיאום מראש
בניין שרייבר, חדר 127