תואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם לימודי סביבה

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0542 מסלול 0341

 

בחינת סיווג בפיזיקה

 

כל המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע קודם בפיזיקה. כ"חסר פיזיקה" מוגדר כל מועמד שלא נבחן בבחינת בגרות בפיזיקה ברמה של חמש יחידות על פי הציון הנדרש בכל מגמה.

למועמדים "חסרי פיזיקה" מציעה הפקולטה להנדסה קורס הכנה בפיזיקה בקיץ (קורס פיזיקה 0). הקורס נמשך כ-6 שבועות, כ-3 פעמים בשבוע, ובסופו מתקיימת בחינת הסיווג (ניתן להירשם לבחינת הסיווג גם מבלי להירשם לקורס). פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים של הפקולטה להנדסה, טלפונים: 03-6409419, 03-6406200.

לתשומת לב: מועמדים שהתקבלו  עד לתאריך ה 31.5.2023 על תנאי פיזיקה,  נדרשים לגשת לבחינת הסיווג שתתקיים ב 16.6.2023 על מנת לעמוד בלוח הזמנים. 

 

חסרי פיזיקה

 

קבלתם של מועמדים ומועמדות "חסרי פיזיקה" תהיה על-תנאי עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה שנערכת ע"י הפקולטה. יש לעמוד בציון התנאי הנדרש לכל מגמה (ראו בהמשך) עד תחילת שנת הלימודים, כמפורט להלן:

 • כ"חסרי פיזיקה" במגמות: הנדסת חשמל, והנדסת חשמל  ומדעי המחשב, מוגדרים מי שלא השיגו ציון 75 בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות. התנאי הוא עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על ידי הפקולטה), בציון 75 לפחות, עד תחילת שנת הלימודים.

 • למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לא יתקבלו לסמסטר ב' מועמדים "חסרי פיזיקה", אלא אם יעמדו בבחינת הסיווג שתתקיים לפני תחילת סמסטר ב'.

 • כ"חסרי פיזיקה" בתואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה, מוגדרים מי שלא השיגו ציון 75 בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות. התנאי הוא עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על ידי הפקולטה), בציון 85 לפחות, עד תחילת שנת הלימודים.

 • כ"חסרי פיזיקה" במגמות: הנדסה מכנית, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה ביו רפואית, מדע והנדסה של חומרים מוגדרים מי שלא השיגו ציון 70 בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות. התנאי הוא עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על-ידי הפקולטה), בציון 70 לפחות, עד תחילת שנת הלימודים .

 • כ"חסרי פיזיקה" בתואר הכפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה, מוגדרים מי שלא השיגו ציון 75 בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות. התנאי הוא עמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על ידי הפקולטה), בציון 85 לפחות, עד תחילת שנת הלימודים .

 • מועמדים ומועמדות "חסרי פיזיקה" יכולים לגשת לבחינת הבגרות בפיזיקה במועד קיץ 2023, על מנת לענות על דרישת הידע בפיזיקה, ובתנאי שהציון יגיע עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים. הציון בבחינה לא יילקח בחשבון בשיקולי הקבלה (לא יכנס לשקלול ציון ההתאמה להנדסה). כמו כן, הקבלה תהייה על בסיס מקום פנוי.

 

בנוסף, ניתן לעמוד בתנאי הנדרש ובציון הנדרש בכל מגמה, כמפורט לעיל, באמצעות אחת מהמסגרות הבאות. הכרה בקורס כחלופה לבחינת הסיווג היא באישור ועדת קבלה: י

 • הקורס "יסודות הפיזיקה" (20125) באוניברסיטה הפתוחה;

 • הקורס "מכניקה" (20215) באוניברסיטה הפתוחה;

 • הקורס "חשמל ומגנטיות" (20250) באוניברסיטה הפתוחה;

 • הקורסים "יסודות הפיזיקה א'" (20113) וגם "יסודות הפיזיקה ב'" (20114) באוניברסיטה הפתוחה;

 • קורס הכנה בפיזיקה של אוניברסיטת בר-אילן;

 • קורס הכנה בפיזיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים;

 • קורס הכנה בפיזיקה של אוניברסיטת אריאל בשומרון;

 • קורס הכנה בפיזיקה של הטכניון (בכפוף להמצאת הציון);

 • קורס פיזיקה 1 לתעופה שנלמד במחלקה למדעים וטכנולוגיה באוני' בן גוריון

יש להעביר בקשה בצירוף לגליון ציונים סופי לכתובת המייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il

 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ופרטים נוספים
מרכזת התוכנית: רבקה בוקשטיין
03-6406962
ימי קבלה: ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
שעות: בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
לימודי הסביבה: פרופ' אלכס גולברג
03-6407182
ימי קבלה: בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
הנדסה מכנית: ד"ר ירון טולדו
מדעי כדור הארץ: פרופ' אייל חפץ
ימי קבלה: בתיאום מראש