תואר ראשון במדעי המחשב

תואר ראשון
3-4 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0368

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרשמה בעדיפות ראשונה

התכנית נבחרה בעדיפות ראשונה

פסיכומטרי

ציון  670 לפחות

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחום מדעים מדויקים או הנדסה, בציון 80 ומעלה. על התוכנית לכלול קורסי בסיס מתמטיים שקולים ברמתם ובהיקפם לקורסים הנלמדים בביה"ס למדעי המחשב

ידע במתמטיקה

ציון 80 לפחות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

בעלי ציון 70-79 במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל וציון של 75 לפחות בבחינת הסיווג במתמטיקה 

או

ציון 88 לפחות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל; 

או

ציון 75-87 במתמטיקה בהיקף 4 יח"ל וציון של 75 לפחות בבחינת הסיווג במתמטיקה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

 ציון התאמה מדעים-מדויקים*  עומד בסף הקבלה 

או

תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע 80 לפחות וגם ציון התאמה עד 10 נקודות מתחת לחתך הקבלה

דגשים חשובים

  • בקשתם של מועמדים המבקשים להתקבל על סמך פסיכומטרי מועד יולי/שיפורי בגרות במועד מאוחר מזה הנקוב בלוח הזמנים, תיבדק על בסיס מקום פנוי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.
  • ציון התאמה מדעים מדוייקים-מועמד שנבחן ב-5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה בציון 55 לפחות בכל אחד מהם, יקבל תוספת של 10 נקודות בונוס לציון ההתאמה הרגיל. 
  • מועמדים ומועמדות שיתקבלו על סמך לימודים קודמים בתחום מדעים מדויקים (למעט גיאוגרפיה) או הנדסה, יפנו למזכירות הסטודנטים לצורך בדיקה באם הם זכאים לפטור עבור קורסים אלה.
  • תלמידי ותלמידות תיכון שלמדו ביחידה לנוער שוחר מדע, ועמדו בתנאים למעבר למדעי המחשב, יוכלו להתקבל במעמד מיוחד כל עוד הם תלמידי תיכון. עם הזכאות לתעודת בגרות ובכפוף לעמידה בדרישות המעבר, יוכלו לעבור למעמד "מן המניין".
  • החל בתאריך מסויים רשאי ביה"ס למדעי המחשב להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים ומועמדות שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. ביה"ס רשאי לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו ברישום מאוחר בלבד.
  • קבלה במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, הקבלה הינה לתוכנית החד-חוגית בלבד לשנה ב'. מועמדים ומועמדות במסגרת אפיק זה נדרשים להגיע לרמת מתקדמים ב' באנגלית עד תחילת לימודיהם באוניברסיטת תל אביב
  • ניתן להרשם במסגרת אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה גם לסמסטר ב'
  • מועמדים ומועמדות המבקשים להתקבל על סמך מכינה קדם אקדמית מוכרת נדרשים למכינה במסלול ריאלי
  • תוכנית לימודים משולבת בהנדסת מחשבים - תוכנית הלימודים במסלול זה אורכת ארבע שנים. ​אופן לימוד זה משותף למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בפקולטה להנדסה ולביה"ס למדעי המחשב ומיועד להכשיר מהנדסים וחוקרים בעלי ידע רחב בחומרה ובתוכנה.
  • תנאי קבלה לתכניות דו-חוגיות/משולבות: מדעי המחשב וחוג נוסף מפקולטה אחרת, חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

 

לתשומת לב:

 

המעבר לשנה ב' במסלולי הלימוד במדעי המחשב מותנה כיום בסיום שנה א' בממוצע משוקלל 70 ומעלה.

מסיימי שנה א' שלא יעמדו בתנאי המעבר לשנה ב' במדעי המחשב, יוכלו  לבדוק לגבי המשך לימודים בבית הספר למדעי המתמטיקה באחד ממסלולי הלימוד האחרים, בתנאי שיעמדו בתנאי המעבר.

ועדת ההוראה של ביה"ס למדעי המחשב תשקול בחיוב קבלת מסיימי שנה א' בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, אשר סיימו את כל קורסי שנה א' בהישגים גבוהים במיוחד והשלימו בהצלחה את הקורס "מבוא למורחב למדעי המחשב" שנלמד במסגרת ביה"ס למדעי המחשב.

הציון 70 כתנאי המעבר לא יחול באופן אוטומטי על תלמידים שישנו את צירוף החוגים שאליהם התקבלו, ועל תלמידים שיקבלו פטור מחלק מלימודי שנה א' על סמך לימודים במקום אחר. ועדת ההוראה יכולה לקבוע תנאי מעבר מחמירים יותר במקרים אלו.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב