תואר שני בלימודי הנדסת מערכות

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0546

לימודי הנדסת מערכות תואר שני

מכשירים מהנדסים למחקר ופיתוח בהנדסת מערכות בעולם טכנולוגי מתחדש

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

בעלי תואר בוגר, תואר ראשון (.B.Sc) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהנדסה או במדעים מדויקים, שהממוצע המשוקלל של הציונים שלהם לתואר הראשון הוא 85 לפחות. (זהו תנאי רישום ואין בכך הבטחה לקבלה).

על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

יוכלו להתקבל לתוכנית סטודנטים בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים בפיתוח הנדסי רלוונטי לתוכנית ולאחר ראיון אישי. 

לפי החלטת ראש התוכנית, מועמד שרמת ציוניו נמוכה במעט מסף הקבלה, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "על-תנאי" לתקופה שלא תעלה על שנה.

הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון וכן בבסיס הידע של המועמד.

בוגרי מסלולים אחרים (מלבד בוגרי הנדסה באוניברסיטת תל-אביב) עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: פרופ' יורם רייך
03-6405079
מזכירות תואר שני: גב' ליאת כהן
03-6405791
בניין וולפסון להנדסה מכנית, חדר 112
מזכירות תואר שני: ורד ידגר רז
03-6408372
בניין וולפסון- הנדסת מערכות , חדר 110