תואר ראשון בלימודי חינוך

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0723 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה ופסיכומטרי

ציון התאמה עומד בסף קבלה וגם פסיכומטרי 540 לפחות

ציון התאמה

תוספת  של 5 נקודות לציון התאמה הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מוק אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים  מתוך הרשימה בקישור, בתנאי של ציון 80 בכל קורס  ובממוצע כללי של 85 לפחות. לעומדים בדרישה זו, יוכרו שני הקורסים המקוונים כקורסי בחירה בתואר בחינוך , בהיקף של 2 ש"ס כל אחד

ללא פסיכומטרי

זכאות לבגרות ו- 5 יחידות אנגלית ו- 4 יחידות מתמטיקה בציון 80 בכ״א 

או

בגרות עם בונוסים בציון 102

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 80 ומעלה

או

השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 ש"ס  לפחות, בממוצע 85 ומעלה 

או

ממוצע בגרות משוקלל 97 לפחות וגם שני קורסים מקוונים, בציון 80 לפחות בכל קורס ובממוצע כללי של  85 לפחות. לעומדים בדרישה זו, יוכרו שני הקורסים המקוונים כקורסי בחירה בתואר בחינוך, בהיקף של 2 ש"ס כל אחד.

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי 640 ומעלה

דגשים חשובים

 

תעודת הוראה ללא עלות לתארים ראשון, שני ושלישי במסגרת התואר .

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב