תואר שני M.F.A בתוכנית הבינלאומית ללימודי קולנוע וטלוויזיה דוקומנטרי

תואר שני
2 שנות לימוד
ללא עבודת גמר
0851 מסלול 0640

קולנוע וטלוויזיה תואר שני מעשי: MFA in documentary studies

Documentary Cinema: Film and Television

רשאים להגיש מועמדות:

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר 80 לפחות, בקולנוע וטלוויזיה, או תואר ראשון בתקשורת, או רקע עיוני אקדמי קודם בלימודי קולנוע או בתחום רלוונטי ללימודי קולנוע דוקומנטרי.

בעלי רקע אקדמי מתאים בתחום העיוני או לימודים אחרים בתחומים הרלוונטיים לחקר הקולנוע הדוקומנטרי.

בכל מקרה, ועדת הקבלה של התכנית תקבע אם למועמד רקע מספיק להתחיל את הלימודים בתכנית.

כל המועמדים ידרשו:

להציג רקע מעשי מוכח בקולנוע ומדיה, ובכלל זה: בימוי, הפקה, עריכה, כתיבה וצילום של סרט, עבודת וידאו, כתבת טלוויזיה או כתבה ברשת, חיבור וידאו-גרפי, עבודה בעיתונאות אודיו–ויזואלית.

לעבור ראיון אישי.

להגיש תיק עבודות לוועדת הקבלה, הכולל:

  1. טופס פרטים אישיים
  2. קורות חיים
  3. אישור זכאות וגיליון ציונים רשמי של התואר הראשון
  4. הצעה לפרויקט קולנועי –בצורת תקציר באורך של עמוד אחד, שאותו מתכוון התלמיד לפתח ולממש במהלך לימודיו
  5. סרט שביים/מה המועמד/ת (יוגש באמצעות לינק)
  6. מכתב הצהרת כוונות
  7. יש להגיש את התיק למזכירות ביה"ס במייל: mfadoc@tauex.tau.ac.il 

להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת הלימודים. 
סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון מחוץ לישראל, במוסד שהלימודים בו לא התנהלו בשפה האנגלית, נדרשים להשיג עד תחילת הלימודים את הציונים  הבאים במבחני TOEFL  או מבחן IELTS: ​ציוני המינימום  הנדרשים לרמת "פטור"- במבחן TOEFL בנייר ועפרון: 550, במבחן TOEFL אינטרנטי: 79. במבחן IELTS ציון 6.5 לפחות בכל אחד מארבעת החלקים.

*ההחלטה בדבר קבלת המועמד/ת נתונה להכרעת ועדת קבלה של ביה"ס.

*פרויקט הגמר יהיה סרט אשר ילווה בעבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית שתעסוק באחד ההיבטים של הסרט.

*הלימודים לתואר MFA  אינם מהווים שלב במסלול ללימודי דוקטורט.

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: מר רן טל
03-6409483
ימי קבלה: בתיאום מראש
מזכירת התכנית: איה ביטמן
03-6406112
חדר 117, בניין מכסיקו