תואר שני M.F.A בתוכנית הבינלאומית ללימודי קולנוע וטלוויזיה דוקומנטרי

תואר שני
2 שנות לימוד
ללא עבודת גמר
0851 מסלול 0640

 

מבנה הלימודים

 

  • הלימודים יתנהלו בשפה האנגלית.

  • ניתן להגיש עבודות אקדמיות בעברית

  • משך הלימודים בתכנית הוא ארבעה סמסטרים, סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ, הסמסטר הרביעי יוקדש לפרויקט סיום.

  • סך כל השעות לתואר – 48 ש"ס.

  • לימודי ההשלמה העיוניים אינם נכללים במכסת השעות לתואר.

  • כל התלמידים יהיו חייבים בהגשת שתי עבודות סמינריוניות ופרויקט גמר.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: מר רן טל
03-6409483
ימי קבלה: בתיאום מראש
מזכירת התכנית: איה ביטמן
03-6406112
חדר 117, בניין מכסיקו