תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1071 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

אין מידע להציג
מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

פסיכומטרי וזכאות לבגרות

ללא פסיכומטרי

פסיכומטרי והשכלה אקדמית

השכלה אקדמית קודמת

לוח זמנים

מרץ/אפריל

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מאי

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות: סוף מאי או סגירת ההרשמה, המאוחר מביניהם

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

הערות

קבלה על סמך שיפור בגרויות/אפריל במועד מאוחר מזה המפורט לעיל, תידון על בסיס מקום פנוי בעת המצאת הציון הסופי ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקבלה. כל הדיונים הפרטניים ייעשו על-פי פנייה מצד המועמדים בלבד