מאסטר-טראק במדעי המוח - מיפוי המוח

מדעי המוח - מיפוי המוח - Master Track

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

רשאים להגיש מועמדות:

מועמדים מצטיינים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,  בציון משוקלל של 88 לפחות.

הוועדה היחידתית הבין-תחומית רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 88 (אך לא  פחות מ- 85) בהתאם להישגיו המיוחדים של המועמד: יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון המחקר (על סמך הראיון ו/או ההמלצות).

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה בעלי ציון משוקלל 82 לפחות.

יכולים להתקבל מועמדים הנדרשים ללימודי השלמה בהיקף של 8 ש"ס לכל היותר והם יידרשו להשלימם במהלך השנה הראשונה

בעלי תואר בוגר במדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב, או תוכניות דומות באוניברסיטאות אחרות(למשל מדעי הקוגניציה) יוכלו להתקבל לתוכנית ללא לימודי השלמה

מועמדים בעלי רקע כמותי לא יידרשו להשלמות בקבלה למסטר-טראק. במעבר ללימודי תואר שני במעמד מן המניין יידרשו קורסי השלמה.   
 

 

פרטים על הליך הגשת המועמדות מפורסמים באתר החוג למדעי המוח:  https://sagol.tau.ac.il/Micro-Master

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
רותי וולף
03-6409385