תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי

תכנית 'מובילים' פועלת להנגשת ההשכלה הגבוהה לבוגרי/ות החינוך החרדי כחלק ממחויבותה של אוניברסיטת תל אביב לקידום אוכלוסיות מגוונות.

 


'מובילים' יצאה לדרך בשנה"ל תשע"ו כתוכנית ניסיונית בפקולטה למשפטים. עם השנים התוכנית התרחבה לתוכניות לימוד נוספות.
 
רוב המשתתפים והמשתתפות בתוכנית שומרים על אורח חיים חרדי.
 
המשתתפים/ות בתוכנית זוכים לתמיכה אקדמית, כלכלית וחברתית, בהתאם לצרכים של כל סטודנט/ית, משלב תהליך הקבלה ועד השלמת התואר, 

מערך התמיכה המקיף כולל:
•    ליווי בתהליך הקבלה לאוניברסיטה
•    ליווי אישי של רכזת התוכנית במהלך כל תקופת הלימודים
•    תמיכה אקדמית (שיעורי עזר פרטניים)
•    תמיכה כלכלית עם מלגות ייעודיות
•    סדנאות לצורך הכנה לעבודה 
•    פעילויות העשרה תרבותיות וחברתיות
•    אפשרות לסיוע במימון שירותים שונים במהלך הלימודים
•    אבחונים ללקוי למידה: סבסוד לאבחון לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.
•    שירותי ייעוץ פסיכולוג (במידת הצורך): סיוע בהתמודדות עם קשיים, חרדות ולחצים נפשיים
 
ניתן לפנות למיכאל ספרא - אחראי התוכנית:
טלפון: 050-2787037
דוא"ל: movilim@tauex.tau.ac.il
בניין מיטשל, חדר 124 (בתיאום מראש)
 
לפרטים נוספים:
https://deanstudents.tau.ac.il/movilim_main
 
רוצה להתכתב אתנו בווטצאפ? עכשיו זה אפשרי, הקליק.י כאן להתחלת השיחה>>
 
הנחיות כלליות להרשמה
 
•    מועמדים המבקשים להתקבל על סמך מכינה קדם אקדמית מוכרת באוניברסיטת תל אביב, נדרשים להמציא  אישור ממשרד החינוך על ציוני בגרות בהיקף של 7 יחידות לימוד לפחות ובציון 55 לפחות בכל מקצוע. הציונים בכל מקצוע יהיו מסוכמים וסופיים, לא יתקבלו ציוני תת בחינות.
•    כתחליף בגרות בקבלה למכינה מוכרת, תוכר הקדם מכינה של אוניברסיטת בר אילן, של האוניברסיטה העברית ושל הטכניון..
 
 
תנאי הקבלה של הפקולטות השונות לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי
 
כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה  בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג בשינויים המחויבים כמפורט להלן .
זכאות לבגרות הכוונה זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה .
 
משפטים 
אפיק קבלה עם פסיכומטרי
 
על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
•    זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או השלמת לימודים באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, ובממוצע 85 ומעלה או בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה.
•    מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – 120 לפחות; אנגלית – 100 לפחות.
•    אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר  או קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
•    הקבלה תותנה בראיון אישי ומכתב מוטיבציה.
 
אפיק קבלה ללא פסיכומטרי
 
על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
•    זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה או בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 90 ומעלה; או השלמת לימודים באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות ובממוצע 90 ומעלה, או  בעל/ת תואר ראשון ( תואר בוגר ) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 90 ומעלה.
•    אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן אמי''ר או אמיר"ם או קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'. 
•    הקבלה תותנה בראיון אישי מורחב ומכתב מוטיבציה, בכדי לעמוד על יכולות ההתבטאות של המועמד/ת.
 
ועדת הקבלה של הפקולטה למשפטים תקבל מועמדים לפי שקלול כולל של הישגי המועמד/ת, ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם רמת האנגלית והתרשמות במהלך ריאיון אישי. מטרת הריאיון האישי היא להעריך את יכולות ההתבטאות של המועמד/ת ואת רמת המוכנות של המועמד/ת ללימודים אוניברסיטאיים בפקולטה למשפטים.
המתקבלים במסלול זה ילמדו עם כלל תלמידי הפקולטה.
 
 
 
 
הפקולטה למדעי החברה:
 
מדע המדינה, ממשל ויחב"ל, לימודי חברה ומדיניות (לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותקשורת )
 
•    כאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85  ומעלה; או זכאות לבגרות + לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה 
•    מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן: בפרק המילולי – 120 לפחות
•    אנגלית – רמת מתקדמים א' לפחות בקבלה, ורמת פטור עד סוף שנה א'
•    הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.
או
* בוגר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 80  ללא תנאים נוספים.
 
כלכלה
 
 על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
•    זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או: בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או זכאות לבגרות + לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה  
•    מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 125 נקודות לפחות או 4 יח"ל מתמטיקה בבגרות בציון עובר ומעלה לדיון קורס אקדמי תואם בתכנים, בפרק המילולי – 120 לפחות
•    אנגלית – רמת מתקדמים א' לפחות בקבלה , ורמת פטור עד סוף שנה א'
•    הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.
או
* בוגר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 80 מתחום רלוונטי או בממוצע 85 מתחום שאינו רלוונטי ללא תנאים נוספים.
תחום רלוונטי: כלכלה, הנדסה, כימיה, פיסיקה, גיאופיסיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, חשבונאות, ניהול. 

ביה"ס למדעי פסיכולוגיה
 
על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
•    זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או: בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או זכאות לבגרות + לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה 
•    מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 120 נקודות לפחות, בפרק המילולי – 120 לפחות
•    אנגלית – רמת מתקדמים א' לפחות בקבלה ורמת פטור עד סוף שנה א'.
•    הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים
או
 
*בוגר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 וגם ראיון 
 

ביה"ס לעבודה סוציאלית
 
על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
•    זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או זכאות לבגרות + לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה או *זכאות לתואר ראשון ממוסד המוכר ע"י המל"ג
•    מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
•    אנגלית – רמת מתקדמים א' לפחות בקבלה ורמת פטור עד סוף שנה א'.
•    הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים
*בעבודה סוציאלית כל מועמד רשאי להתקבל ע"ס ציון 85 בתואר ראשון + ראיון
 
 
 
 
 
הפקולטה למדעי הרוח וביה"ס לחינוך (למעט תכנית פכ"מ)
 
הפקולטה למדעי הרוח (כולל בית הספר לחינוך)
קבלה ללא פסיכומטרי על יסוד אפיק הקבלה הקיים לבוגרי החינוך החרדי מלבד לתכנית
פכ"מ בתנאים המצטברים הבאים:
א. זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85
ומעלה או בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית בציון ממוצע של 85 וגם 7 יחידות בגרות/קדם
מכינה של אוניברסיטת בר אילן ומעלה; או זכאות לבגרות ולימודים במוסד אקדמי
מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה.
ב. 2 מוקים בציון 80 לפחות.
ג. אנגלית ברמת מתקדמים א'. יש להגיע לרמת פטור עד סוף שנה א'.
 
תכנית פכ"מ למצטיינים (פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה)
 
לתכנית פכ"מ יהיה ניתן להתקבל בתנאים הר"מ:

תנאי קבלה מצטברים:

א. זכאות לתעודת בגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85
ומעלה או בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית וגם 7 יחידות בגרות/קדם מכינה של אוניברסיטת בר
אילן בציון ממוצע של 85 ומעלה או זכאות לבגרות ולימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי
המל"ג, בהיקף 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה.
ב. ידע במתמטיקה: ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או: ציון 80
ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל או: תנאי מתמטיקה זהה לתנאי מתמטיקה
של החוג לכלכלה במסגרת אפיק קבלה לבוגרי החינוך החרדי (ציון 125 בפרק הכמותי של
הבחינה הפסיכומטרית).
ג. מבחן פסיכומטרי: נדרשת עמידה בציון מינימלי כלהלן: בפרק המילולי – 120 לפחות.
ד. אנגלית: רמת מתקדמים א'. יש להגיע לרמת פטור עד סוף שנה א'.
ה. הגשת מטלת כתיבה: כפי שמופיע בטבלת הקבלה.
 
ביולוגיה
 
מסלול קבלה בשילוב בגרות ופסיכומטרי

תנאי קבלה מצטברים:
• בגרות:
• זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או
• בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
• בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
• לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה (המועמד חייב להיות עם זכאות לבגרות)
• אנגלית: בגרות באנגלית ברמת 5 יח"ל בציון עובר וגם רמת מתקדמים א'.. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
• מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
• מבחן פסיכומטרי - נדרשת עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – 120 לפחות; כמותי – 120 לפחות; אנגלית – רמת מתקדמים א' לפחות.

מסלול קבלה ע"ב בגרות בלבד (ללא פסיכומטרי)

תנאי קבלה מצטברים:
• בגרות:
• זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה ; או:
• בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 90 ומעלה; או:
• לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 90 ומעלה (המועמד חייב להיות עם זכאות לבגרות)
• אנגלית: בגרות באנגלית ברמת 5 יח"ל בציון 85 ומעלה וגם רמת מתקדמים א'.. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
• ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים (מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים) לפחות, בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד
( למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)
 
מסלול קבלה ע"ב בגרות וקורסים מקוונים (ללא פסיכומטרי)

תנאי קבלה מצטברים:
• בגרות:
• זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה ; או:
• בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
• לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה(המועמד חייב להיות עם זכאות לבגרות)
3 קורסים מקוונים המיועדים למועמדים למדעי החיים בציון 85 ומעלה בכל אחד. קורסים אלו נמצאים בפירוט תנאי הקבלה לפקולטה באתר המידע •
למועמדים.
• אנגלית: בגרות באנגלית ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה וגם רמת מתקדמים א'. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
• ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים (מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים) לפחות, בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד
( למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)

ועדת הקבלה של הפקולטה למדעי החיים תקבל עד חמישה מועמדים לפי שקלול כולל של הישגי המועמד/ת, ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים/
לימודים באו"פ עם זכאות לבגרות, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי (במסלולים הדורשים זאת) והתרשמות במהלך ריאיון אישי. מטרת הריאיון האישי
היא להעריך את רמת המוכנות של המועמד/ת ללימודים אוניברסיטאיים במדעי החיים
 
החוג לסיעוד - התכנית הכללית
 
על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:
 
תנאי קבלה מצטברים:
בגרות: זכאות לבגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או
ממוצע מכינה בציון של 85 ומעלה + 7 יח"ל בגרות/ קדם מכינה מאוניברסיטת בר אילן או
לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה וגם
זכאות לבגרות.
מבחן פסיכומטרי: ציון של 500 ומעלה.
אנגלית רמת מתקדמים א' ורמת פטור עד סוף שנה א'.
מבדקי קבלה: מבדק התאמה למקצוע טיפולי.
ראיון אישי:
ועדת הקבלה של החוג לסיעוד תקבל את המועמדים לפי שקלול כולל של כלל תנאי הקבלה: ציוני
הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים חלקיים וזכאות לבגרות, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, מבדקי
קבלה, וראיון אישי.
 

רפו"ש
 
תעודת בגרות מלאה הכוללת מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות, או בעלי/ות ציוני
מכינה ממירי בגרות ובתנאי שהמכינה מוכרת ע"י אוניברסיטת ת"א וכוללת מקצועות
ממדעים מדויקים ו/או מדעי החיים.
- ציון של בחינה פסיכומטרית 570 לפחות.
- ציון 120 באנגלית.
 
 
 
ביה"ס לרפואה
 
לזימון למבחנים הלא קוגניטיביים:
 
•    זכאות לבגרות - בממוצע 110 ומעלה או מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית מוכרת במסלול מדעי הטבע או מדעים מדויקים, בממוצע 96 לפחות .
•    מתמטיקה - 4 יחידות לפחות בציון עובר ומעלה
•    פסיכומטרי - ציון כללי 670 לפחות, רמת אנגלית - 120 בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם
לאחר קבלת הציונים הלא קוגניטיביים: יתקבלו עד 3 מועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר מכל אוכלוסייה מיוחדת (למעט ראויים לקידום שיתקבלו לפי הנהוג: חצי סטיית תקן מתחת לחתך המתקבלים בגל ראשון באותה שנה), בתנאי שהציון שלהם במבחנים הלא קוגניטיביים אינו נמוך מממוצע הנבחנים הארצי במבחני מור באותה שנת מועמדות 
 
 
ביה"ס למתמטיקה

במתווה הקבלה ללימודי מתמטיקה וסטטיסטיקה במסלול חד-חוגי המיועד למועמדים בוגרי החינוך החרדי המקיימים אחד מהתנאים הבאים וגם
עוברים בהצלחה ריאיון אישי :
1 . זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 100 לפחות, או מכינה קדם
אקדמית מוכרת במסלול הריאלי בממוצע 90 לפחות )עם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5
יח״ל.
2 . זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית מוכרת במסלול
הריאלי עם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח״ל וציון 85 ומעלה בפיזיקה בהיקף של 5
יח״ל.
3 . זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 95 לפחות או מכינה קדם
אקדמית מוכרת במסלול הריאלי בממוצע 85 לפחות ) יחד עם ציון 80 בבחינת בגרות/מכינה
במתמטיקה בהיקף של 4 יח״ל וציון 75 ומעלה בבחינת הסיווג במתמטיקה.
4 . זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית במסלול הריאלי וגם
לימודי קורסים במתמטיקה ברמה מקבילה ובעלי סילבוסים דומים לקורסים חדו״א 1 א ואלגברה
לינארית 1 א בציון 75 לפחות בכל אחד מהם שנלמדו במוסד אקדמי מוכר.
כמו כן על המועמדים להגיע לרמת מתקדמים א׳ באנגלית.
 
 
 
ביה"ס למדעי המחשב
 
בוגרי החינוך החרדי יצטרכו לעמוד בסיפי הרישום.
הקבלה תהיה על פי קריטריוני הקבלה בהעדפה מתקנת (עד סטיית תקן אחת מציון ההתאמה). וועדת הקבלה של
בית הספר למדעי המחשב תהיה רשאית לדון גם במועמדים בעלי ציון ההתאמה אשר נמוך ביותר מסטיית תקן
אחת על בסיס מקום פנוי. המלצתם תועבר לאישור תת וועדת חריגים.
דרך קבלה זו תחול עבור מועמדים בוגרי החינוך החרדי המבקשים להתקבל לשנה א' לבית הספר
למדעי המחשב – תואר ראשון.
 
 
 
הפקולטה להנדסה
 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה , הנדסה מכנית , הנדסה ביו רפואית , הנדסה תעשיה וניהול 
 
ועדת הקבלה של הפקולטה להנדסה תקבל לפי שקלול כולל של הישגי המועמדים.ות והתרשמות במהלך ראיון אישי .
•    ציון פסיכומטרי: 600 לפחות
•    זכאות לבגרות או בוגר מכינה אקדמית מוכרת וגם 7 יחל בגרות / מכינה קדם אקדמית מאוניברסיטת בר אילן או לימודים אקדמיים קודמים וזכאות לבגרות
•    ראיון אישי - מטרת הראיון האישי להעריך את רמת המוכנות של המועמדים.ות ללימודים אוניברסיטאיים במקצועות הרלבנטיים .
•     רמת מתקדמים א' לפחות באנגלית.
•     על המועמד/ת לעמוד בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים במידע המפורסם באתר הרישום מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה והתנאי של "מקצוע ריאלינוסף". התנאי עבור מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו.
•     כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה והמופיע במידע המפורסם באתר הרישום.

 
 
ניהול וחשבונאות
 
בגרות:
· ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה,
מינימום 4 יחידות בגרות במתמטיקה או במכינה בציון עובר.

· או בוגר מכינה אקדמית חרדית וגם 7 יחידות בגרות/מכינה קדם אקדמית
מאוניברסיטת בר אילן בציון ממוצע של 85 ומעלה.

· או לימודים באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לא פחות מ- 30 נ"ז ובציון של 85
לפחות ובגרות העונה על הדרישות.

· או תואר ראשון ממוסד אקדמי בממוצע של 85 לפחות.

פסיכומטרי:

המועמד יעמוד בכל אחד מהחלקים בפסיכומטרי מילולי, אנגלית וכמותי בציון של 120
לפחות.
 

התלמידים ייבחרו על בסיס התרשמות בהליך הראיון, ותוך שקלול ציוני המבחן הפסיכומטרי
וציוני הבגרות/תחליף בגרות, לפי שיקול דעתם של ראשי החוגים.

תאום הריאיון האישי בתחום אחריותו של מר מיכאל ספרא movilim@tauex.tau.ac.il

יצוין כי התלמידים יהיו כפופים לכל תנאי החוג ללא הקלות כלשהן.
לגבי אנגלית - יש להגיע לפטור עד סוף שנה א'.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב