לימודי תואר ראשון ותעודת אח.ות מוסמך.ת אקדמאי.ת - התוכנית להסבת אקדמאים לסיעוד

תואר ראשון
2.50 שנות לימוד
חד-חוגי
0162 מסלול 0188

 

 

 • הנרשמים ישלחו את המסמכים הנדרשים בלבד להרשמה במצורף ל"סיכום הרישום באינטרנט".
 • מועמד.ת שנרשם בעבר ומסר בהרשמתו הקודמת את המסמכים האמורים (לרבות תלמידים באוניברסיטת תל אביב) נדרש להמציא מסמכים אלה שנית, כשהם מעודכנים למועד הרישום הנוכחי.
 • אין לשלוח מסמכים בפקס.
 • אישור זכאות לתואר הראשון, אישור על ציוני הגמר לתואר ורשומת לימודים מקורית. מועמדות ומועמדים שלומדים בשנה האחרונה לתואר ימציאו גיליון ציונים, (לא מאתר האינטרנט של המוסד האקדמי).
 • אימות המוסד האקדמי לזכאות לתואר: יש לפעול להעברת האישור של המוסד האקדמי לזכאות תואר ראשון באמצעות טופס מס' 39 שיישלח במייל למועמד. 
 • בוגרות ובוגרי תואר ראשון מחו"ל - מומלץ לבצע הליך אישור התואר עם משרד החינוך ולהגישו למרכז למרשם יחד עם טופס 39ב' שישלח במייל למועמד. יתכן ויהיה קושי בהגשת הסטודנט למבחן הממשלתי ללא אישור משרד החינוך.
 • מי שלמד או לומד לימודים אקדמיים בכל תחום ובכל היקף שהוא, ימציא אישור רשמי (לא מאתר האינטרנט של המוסד האקדמי) על השכלתו האקדמית הקודמת ו/או הנוכחית, ו/או קורסים בודדים. חובה למלא את טופס מס' 8 ולצרפו לחומר ההרשמה. 
 • "הצהרת בריאות" (טופס מס' 14 א') יש למלא בעת הרישום
 • "הצהרה אישית" - התחייבות לחיסונים טופס מס' 14ב' יש למלא בעת הרישום
 • הצהרה על לימודים קודמים בסיעוד - טופס 15 - יש למלא בעת הרישום
 • צילום הדף בתעודת הזהות בו מצוין בבירור תאריך הלידה, או צילום תעודת לידה - ניתן להעביר לכתובת המייל: rbriut@tauex.tau.ac.il 
 • טופס הצהרה על השכלה אקדמית - טופס מס' 8 .
 • תעודת תואר מקורית: 

         יש להציג במזכירות התכנית בחוג לסיעוד את תעודת התואר המקורית (דיפלומת התואר) עד ל- 15 בדצמבר בשנת הלימודים האחרונה לתואר (בסמסטר השביעי ללימודים). לא יהיה ניתן לגשת למבחן הממשלתי ללא הצגת מסמך זה. מומלץ בחום להגיש את התעודה מוקדם ככל האפשר.

 

 

תעודת בגיר:

 • בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, על גברים המתקבלים לתוכנית זו להמציא אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי על עבירות מין (תעודת בגיר). האישור חייב להיות משנת 2024.

 • בהמשך יפורסמו פרטים לגבי הטופס שאתו יש לגשת למשטרה לצורך קבלת האישור. הקבלה תהיה "על תנאי" עד להמצאת האישור.

 

פרטים נוספים:

 • מצב בריאות תקין המאפשר עיסוק בתחום הבריאות על פי תקנות בריאות העם.

 • חובה לקרוא בעיון: נוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדות ומועמדים ותלמידים בפקולטה לרפואה למועמדים שיתקבלו.

 • חיסונים: הלימודים מחייבים קבלת חיסונים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות המופיעות באתר הפקולטה.

 • על המועמדות והמועמדים מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות, כתנאי להגשת מועמדות למבחן הממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס הסגל הסיעודי.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: גב' עליזה אוליאל
ימי קבלה: בתיאום מראש
מזכירת התוכנית: צהלה סופר
03-6408353
ימי קבלה: בתיאום מראש