תוכנית המצוינות להכשרת רופאים חוקרים לתוכנית הארבע שנתית

ד"ר לרפואה
6 שנות לימוד
חד-חוגי
0111 מסלול 0000

הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים ובעמידה בתנאי הקבלה של החוג.

  • ניתן להירשם לתכנית עד 31.7.2022
  • רשאים להירשם לתכנית, תלמידי רפואה (לימודי MD) מאוניברסיטאות בארץ, שעמדו בתנאים:
  • שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה בממוצע ציונים 90 לפחות. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ 90 (אבל לא פחות מ 85) ובתנאי שרשאים להמשיך ללימודים הקליניים במוסד בו למדו.
  • שסיימו תואר ראשון בממוצע 90 לפחות. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ 90 (אבל לא פחות מ 85).
  • המועמדים ירואיינו ע"י חברי ועדת MD/PhD  שתקבע את התאמתם לתכנית.
  • יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב. המשך הלימודים לתואר MD מותנה באישור הוועדה המלווה כי התלמיד השלים את לימודיו ל PhD בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ורשאי לכתוב את התיזה.
  • מועמדים המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות יפנו למרכז תכנית MD/PhD פרופ' יהונתן ליאור לכתובת מייל: leorj@tauex.tau.ac.il, על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות התכנית. 
  • לצורך רישום כמועמד לתכנית יש לשלוח מייל לאגף הרישום, לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il.לבקשת הרישום יש לצרף גיליון ציונים ומסמך מהמוסד בו למדו כי רשאים להמשיך בלימודים הקליניים באותה תכנית.
  • פרטים נוספים על  התכנית ותהליך קבלה – באתר הפקולטה והמדרשה לתארים מתקדמים

 

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית ל–MD-PhD: פרופ' יהונתן ליאור
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה