לימודי רפואה: לימודים לקראת התואר "דוקטור ברפואה"

ד"ר לרפואה
6 שנות לימוד
חד-חוגי
0111 מסלול 0000

עדכון מיום   25.6.2024

ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב החליט לפתוח רישום לרפואה בתוכנית ה- 4 שנתית ובתוכנית ה- 6 שנתית לשנה"ל תשפ"ה, עבור מועמדים ששרתו בקבע / לוחמים בשירות חובה שהשחרור שלהם הוארך בעקבות מלחמת חרבות ברזל.  

הרישום יהיה פתוח בתאריכים 25.6.24 עד 30.6.24 בחצות. לא יהיה רישום נוסף מעבר למועדים אלה.  

 

עבור רישום לתוכנית ה- 6 שנתית יש לעמוד במכסת ימי השירות כפי שנדרש ממשרתי מילואים. כלומר – 60 ימים בשנת 2023 + 30 ימים בשנת 2024 עד ל- 12.5.24, או 60 ימים בשנת 2024 עד לתאריך 12.5.24

עבור רישום לתוכנית ה- 4 שנתית יש לעמוד במכסת ימי השירות כפי שנדרש ממשרתי מילואים. כלומר – 30 ימים לפחות בין התאריכים 7.12.23 – 6.6.24 בשביל לגשת למבחן הידע במועד אוגוסט, או 30 ימים לפחות בין התאריכים 1.1.24 – 1.6.24 בשביל להתמיין ללא מבחן ידע כפוף לממוצע 80 בקורסי הליבה, או לגשת למבחן הידע במועד אוגוסט.

 

מועמדים שעונים על תנאים אלה בלבד (אין ועדת חריגים ברישום לביה"ס לרפואה), מתבקשים למלא את הפרטים בטופס –

 

https://www.tau.ac.il/-webform-mitveh-Keva-Warrior

          

יש לצרף לבקשה אישור ממדור לומדים של צה"ל (מייל - lomdim.segel@gmail.com), בו כתוב מתי היה מועד השחרור המקורי ואת מועד השחרור בפועל, יש לציין שהשירות הוארך בעקבות המלחמה. בנוסף, יש לצרף אישור מהצבא על מס' ימי השירות ומועדם (טופס 3010 במקרה שחלק מהשירות היה במסגרת מילואים), חיילים בשירות חובה נדרשים לצרף גם תעודת לוחם. 

 

לאחר שליחת הטופס ובדיקת המסמכים, ישלח למועמד לינק לרישום מאגף הרישום של אוניברסיטת תל-אביב.

 

 

מתווה קבלה למועמדים במילואים לשנה"ל תשפ"ה תכנית 6 שנתית ברפואה

 

ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב מציע מתווה של התאמות בקבלה לתוכנית ה- 6 שנתית ברפואה
לשנה"ל תשפ"ה בלבד, למועמדים ללימודי רפואה ששרתו במילואים.

 

- המתווה נוצר נוכח מצב המלחמה המתמשך וההבנה שמועמדים שמשרתים תקופה ארוכה

במילואים לא יכולים ללמוד כראוי לפסיכומטרי המשמש רכיב משמעותי בקבלה לרפואה.

- המתווה מתייחס לשנת הלימודים תשפ"ה בלבד.

- הזכאות להתמיין לפי המתווה ניתנת למועמדים במילואים אשר שירתו 60 ימים ומעלה בשנת

2023 החל מה 7.10.2023, ובנוסף שירתו למעלה מ- 30 ימים בשנת 2024 בטווח תאריכים

.12.5.2024 – 1.1.2024

או מועמדים ששרתו 60 ימים לפחות בטווח תאריכים 1.1.2024 – 12.5.2024. 

להלן פרטי המתווה - באפשרות המועמד/ת לבחור אחת מבין 2 האפשרויות -


אפשרות 1 – התמיינות ללא פסיכומטרי –
עבור מועמדים ששרתו במילואים בטווח התאריכים שהוגדר


- המועמדים נדרשים לציון ממוצע בתעודת הבגרות של 115 לפחות.
- מועמדים שיעמדו בציון הסף הנדרש יעברו למבחני הערכה במס"ר ושאלון אישי ביוגרפי.
- קבלת המועמדים תהיה על סמך הציון במבחני הערכה במס"ר ושאלון אישי ביוגרפי בלבד. יתקבלו
המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר במבחנים אלו.
- ציון תעודת הבגרות לא ישוקלל בציוני הקבלה.
- יתקבלו עד 10% מהמועמדים, בנוסף למכסת המתקבלים הקיימת בשנת הלימודים תשפ"ה.
- המועמדים שיבחרו באפשרות זו יתחרו על מקום בקבלה בינם לבין עצמם.

בנוסף,

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בבחינת אמיר"ם / אמי"ר / אמירנט – היבחנות אחרונה במועדי יולי 2024

( *החל מ 1.5.24 ניתן להיבחן רק באמירנט)

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל / יעלנט – היבחנות אחרונה במועדי יולי 2024


אפשרות 2 – התמיינות לפי פסיכומטרי במועד יולי –
עבור מועמדים ששרתו במילואים בטווח התאריכים שהוגדר, ולבני / בנות זוג של משרתי מילואים
. בטווח התאריכים שהוגדר והינם הורים לילדים עד גיל 13 , נכון ליום 1.4.2024


- המועמדים ייגשו לפסיכומטרי במועד יולי 2024
- המועמדים יעברו למבחני הערכה במס"ר ושאלון אישי ביוגרפי ללא ציון התאמה רפואה ראשוני.
- המועמדים יוזמנו לשאלון אישי ביוגרפי וימי הערכה במס"ר ויצטרכו לשלם עבור המבחנים וזאת
לפני שהם יודעים שהם עומדים בסף הזימון למס״ר, סף הנקבע על פי שקלול של 70% פסיכומטרי
ו- 30% ממוצע בגרות/ממירי בגרות. רק לאחר קבלת הציון של פסיכומטרי מועד יולי יוודא למועמדים ציון
ההתאמה הקובע שלהם, ואם ציון זה אינו עומד בסף הנדרש יקבלו הודעת דחייה, והכסף שישלמו
עבור מבחני הערכה במס"ר לא יוחזר. היה וציון ההתאמה הקובע עומד בסף הזימון למס״ר,
מועמדים אלה ימשיכו ויתמיינו כמו שאר המועמדים ויתקבלו ללימודים על פי ציון התאמה שיחושב
מציון התאמה ראשוני )בגרות ופסיכומטרי( – 30% , ושקלול של ציוני המבחנים הלא קוגניטיביים –
70% . על בסיס ציון התאמה לרפואה נקבע מדרג של המועמדים שלפיו יוצאות הודעות קבלה.
- המועמדים שיבחרו באפשרות זו יתחרו על מקום בקבלה ביחד עם כל המועמדים.

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בבחינת אמיר"ם / אמי"ר / אמירנט – היבחנות אחרונה במועדי יולי 2024

( *החל מ 1.5.24 ניתן להיבחן רק באמירנט)

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל / יעלנט – היבחנות אחרונה במועדי יולי 2024

 

תוכניות מיוחדות 

MD/PhD

תכנית לתארים "דוקטור לרפואה" (MD) בשילוב התואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD)

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ומטרתה להכשיר רופאים בעלי כלים מתאימים להתפתח כרופאים חוקרים.
התכנית מאפשרת קבלת תואר כפול" תואר MD ותואר PhD. ניתן להצטרף לתכנית בתום הלימודים הקדם קליניים.

 •  ניתן להירשם לתכנית עד 14.8.2024

 • רשאים להירשם לתכנית, תלמידי רפואה (לימודי MD) מאוניברסיטאות בארץ, שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה וקיבלו תואר ראשון בממוצע 90 לפחות. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ 90 (אבל לא פחות מ 85), ובתנאי שרשאים להמשיך ללימודים הקליניים במוסד בו למדו.

 •  המועמדים ירואיינו ע"י חברי ועדת MD/PhD שתקבע את התאמתם לתכנית.

 • יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב. המשך הלימודים לתואר MD מותנה באישור הוועדה המלווה כי התלמיד השלים את לימודיו ל PhD בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ורשאי לכתוב את התיזה.

 • מועמדים המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות יפנו למרכז תכנית MD/PhD פרופ'  דן גריסו grisaro@tauex.tau.ac.il  על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות התכנית. לצורך רישום כמועמד לתכנית יש לשלוח מייל לאגף הרישום, לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il .יש לצרף גיליון ציונים ומסמך מהמוסד בו למדו כי רשאים להמשיך בלימודים הקליניים באותה תכנית.

פרטים נוספים על  התכנית ותהליך קבלה – באתר הפקולטה והמדרשה לתארים מתקדמים.

 

MD/MPH

ניתן להירשם לתכנית עד 15.7.2024.

התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים, בנוסף ללימודי רפואה, ללמוד תואר שני בבריאות הציבור.

 • רשאים להירשם לתכנית תלמידי רפואה (MD) מאוניברסיטאות בארץ, שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה בתכנית ה-6 שנתית וקיבלו תואר ראשון בממוצע 80 לפחות, או תלמידי התכנית ה-4 שנתית שסיימו שנתיים של הלימודים הקדם קליניים בציון ממוצע של 80 לפחות. 

 • יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי רפואה (MD) באוניברסיטת תל אביב

 • כל המועמדים המתקבלים לתכנית, חייבים בהגשת תזה במסגרת לימודיהם לMPH  . התזה תחשב כחלופה לעבודת הגמר ותוגש עד תום הלימודים כתנאי להתחלת הסטאז.

 • מועמדים שלמדו את הלימודים הקדם הקליניים לא באוניברסיטת תל אביב חייבים להגיש תזה על מנת לסיים את התואר ברפואה. לא ניתן יהיה בשום תנאי להגיש עבודת גמר   MD על מנת לסיים את התואר ברפואה

 • תינתן עדיפות בקבלה לתלמידים הלומדים את הלימודים הקדם קליניים באוניברסיטת תל אביב.

 • תנאיי החזרה ללימודי רפואה (MD) : עמידה בהצלחה בכל קורסי התכנית,  השלמת מסגרת השעות הנדרשת לקבלת התואר והגשת הצעת מחקר לתזה (עד מאי 2025).

 • בסיום הלימודים לתואר MPH  הסטודנטים יחזרו ללימודים הקליניים ברפואה בתכנית ה-6 שנתית.

 • כל המועמדים ירואיינו על ידי חברי וועדת קבלה שתקבע את התאמתם לתכנית.

 • על המועמדים להירשם באתר הרישום והקבלה לתואר שני בבריאות הציבור (חוג 0146 – בריאות ציבור מחקרי) ובמקביל להגיש בקשת רישום לתואר MD/MPH באמצעות דוא"ל: ornap@tauex.tau.ac.il  לגב' אורנה פלש רכזת רישום וקבלת מועמדים לפקולטה לרפואה לצורך המשך הסדרת הרישום לתכנית. על הנרשמים להמציא גיליונות ציונים עד תאריך 20.7.2024. לא ידונו במועמדים שימציאו גיליונות ציונים מעבר למועד זה. בנוסף לגיליון הציונים, יש לצרף אישור  מהמוסד בו למדו כי רשאים להמשיך בלימודים הקליניים באותה תכנית.

 

לימודי רפואה (MD) למומחים בכירורגית פה ולסת

רופאי שיניים (DMD) מומחים בכירורגית פה ולסת יכולים להגיש מועמדות לתכנית מקוצרת ללימודי רפואה (MD)   .

המועמדים שיתקבלו ילמדו את תכנית הלימודים הקלינית של התכנית לבעלי תואר (תכנית 4 שנתית).

המתקבלים לתכנית חייבים בקורס רפואה פנימית (המתחיל ביולי 2024), בכל הסבבים הקליניים, ובתכנית סטאז' מקוצרת (חצי שנה).

 • יוכלו להגיש מועמדות רק מי שסיים התמחות בכירורגית פה ולסת בארץ לפני שבע שנים לכל היותר.

 • כל המועמדים יעברו ריאיון קבלה.

 • יתקבלו עד 5 מועמדים בשנה.

על המועמדים להמציא:

 •  גיליון ציונים בלימודי רפואת שיניים, כולל ממוצע התואר.

 •  ציון בשלב א' ובשלב ב' במבחן ההתמחות.

 •  שלושה מכתבי המלצה.

ניתן להירשם לתכנית עד 30.4.2024. לא תתקיים הרשמה מאוחרת. 

על המועמדים להירשם לתכנית הארבע שנתית (0102) לשנה ג', ולאחר הרישום יש לשלוח מייל לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il הכולל בקשה להירשם לתכנית זו בצירוף המסמכים הנדרשים .

 

 

תוכנית לימודי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית לצד לימודי רפואה

יש להרשם להנדסה בסימול 0555 מסלול 0102 בעדיפות ראשונה

תחום ההנדסה הביו-רפואית עוסק בפיזיולוגיה של גוף האדם תוך שימוש בשיטות הנדסיות ומתחום המדעים המדוייקים. התוצרים הינם, בין היתר, פיתוח טכנולוגיות אבחון וטיפול בחולים. כיום מקצוע הרפואה נסמך יותר ויותר על טכנולוגיות הנדסיות ברפואה ויש צורך ברופאים בעלי הבנה עמוקה, מומחיות הנדסית ורקע טכנולוגי חזק. על כן, הכשרת רופאי העתיד צריכה לכלול גם הכשרה ביו-הנדסית.
לכן, אנו שמחים לבשר על פתיחת תוכנית מצטיינים אשר תכשיר את הסטודנטים בהנדסה ביו רפואית לצד לימודי רפואה ותעניק לבוגרים יתרון משמעותי כרופאים בעלי רקע הנדסי וטכנולוגי חזק.

להלן תמצית מבנה הלימודים:

 • שנים 1-3: התלמידים שיתקבלו לרפואה (ושעומדים בתנאי הסף להנדסה ביו רפואית), ילמדו לקראת תואר ראשון בהנדסה ביו רפואית לצד השלמת קורסי ליבה לקראת לימודי הרפואה.

 • בשנה הרביעית התלמידים יחלו את לימודי הרפואה למשך ארבע שנים

 • שנתיים ראשונות – לימודי רפואה פרה-קליניים.

 • במקביל ללימודים הפרה-קליניים התלמידים יסיימו את פרוייקט המחקר בהנדסה. מסיימי הפרוייקט יהיו זכאים לתואר בהנדסה ביו רפואית (BSc).

 • שנתיים הבאות – לימודי רפואה קליניים

 • בסיום הלימודים בשתי התכניות, התלמידים יהיו זכאים הן לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית והן לתואר M.D.

ניתן להירשם עד לתאריך 30.4.2024 לא תהיה הרשמה מאוחרת

ניתן לוותר על הרישום למסלול עד ה 30.8.24 ולהישאר בלימודי רפואה

 

 

מועמדים שסיימו שנה ראשונה במסלול אך מעוניינים לוותר על המסלול ולעבור לרפואה שש שנתי שנה א' יורשו לעשות זאת. יש להודיע על הויתור עד ה 31.8.2025. אפשרות זו לא תינתן בשנים המתקדמות יותר.

 

מרכזי התוכנית:

פרופ' אורי נבו – המחלקה להנדסה ביורפואית, הפקולטה להנדסה-  nevouri@tauex.tau.ac.il

 ד"ר שרון ויס – המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה - lahavsha@tauex.tau.ac.il

 

תוכנית לימודי תואר ראשון במדעי המחשב ומדעי החיים בדגש ביואינפורמטיקה לצד לימודי רפואה  

יש להרשם לביואינפורמטיקה 0368 במסלול 0304 בעדיפות ראשונה

מקצוע הרפואה משתנה מול עינינו. השימוש במאגרי מידע גדולים, ניתוחי תמונה וטקסט, שימוש ב-AI  וכמובן השימוש בשיטות ביואינפורמטיות משוכללות לניתוח הגנום האנושי הובילו למהפכה בביולוגיה וכעת נכנסים הישר אל הקליניקה. כל רופאי העתיד יידרשו להבנה בסיסית בתחומים אלה לצרך טיפול שגרתי בחולים ולכן הם גם משולבים בתכנית ההוראה הבסיסית בבית הספר לרפואה.
בנוסף, חייבים להכשיר גם את עתודת המצויינות: את אלו שיובילו, יפתחו, ייזמו ויחקרו.

כדי להכשיר את דור המובילים הבא נפתח החל משנת הלימודים הבאה מסלול ייחודי המשלב בין לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב ומדעי החיים (דגש ביואינפורמטיקה) ולימודי הרפואה. בוגרי התוכנית יהיו רופאים בעלי רקע טכנולוגי חזק שיקנה להם יתרון עצום בחייהם המיקצועים.

להלן תמצית מבנה הלימודים:

 • שנים 1-3: לימודים לקראת תואר ראשון במדעי המחשב-מדעי החיים עם דגש ביואינפורמטיקה.

 • בסיום שנה שלישית התלמידים יהיו זכאים לתואר ראשון (BSc) במדעי המחשב ובמדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה.

 • בשנה הרביעית התלמידים יחלו את לימודי הרפואה למשך ארבע שנים -

 • שנתיים ראשונות – לימודי רפואה פרה-קליניים.

 • שנתיים הבאות – לימודי רפואה קליניים

בסיום הלימודים בשתי התכניות, התלמידים יהיו זכאים הן לתואר ראשון במדעי המחשב-מדעי החיים והן לתואר M.D.

ניתן להירשם לתוכנית עד 30.4.2024 לא תתקיים הרשמה מאוחרת .

ניתן לוותר על הרישום למסלול ולהישאר ברפואה עד ה 31.8.2024

מועמדים שסיימו שנה ראשונה במסלול אך מעוניינים לוותר על המסלול ולעבור לרפואה שש שנתי שנה א' יורשו לעשות זאת. יש להודיע על הויתור עד ה 31.8.25. אפשרות זו לא תינתן בשנים המתקדמות יותר.

 

מרכזי התוכנית:

פרופ' עירית גת-ויקס (מדעי החיים):                      iritgv@tauex.tau.ac.il

פרופ' אלחנן בורנשטיין (מדעי המחשב ורפואה):      elbo@tauex.tau.ac.il

ד"ר שרון ויס (רפואה):                             lahavsha@tauex.tau.ac.il

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב