תואר שני (.M.Sc) במדעי הניהול

תואר שני
2 שנות לימוד
ללא עבודת גמר

מדעי הניהול (.M.Sc) לתואר שני

הכשרת מנהלים מובילים בתחומים שונים של מדעי הניהול

תנאי קבלה כלליים למדעי הניהול

בעלי תואר "בוגר" (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ו/או בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון סופי שאינו נמוך מ-75, או תואר גבוה יותר.

מועמדים שהשיגו ציון 45 לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה GMAT 

או

ציון 79 לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה GMAT Focus Edition

או

ציון 129 לפחות בפרק הכמותי של מבחן הפסיכומטרי 

או

ציון 700 ומעלה במבחן SAT כמותי

מועמדים העומדים בתנאים שלעיל והשיגו את סכם הקבלה 79.00 יתקבלו לתכנית
סכם הקבלה מושתת על הציון הסופי בתואר הראשון (40%) וציון הגימאט (או הפסיכומטרי) הכמותי המנורמל (60%).

פירוט השגת סכם הקבלה הנדרש בלשונית ציון נדרש במבחן הכמותי

מועמדים בעלי ציון 700 ומעלה במבחן SAT כמותי לא נדרשים בחישוב סכם קבלה

הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה היחידתית ועל פי שיקול דעתה


אפיקי קבלה למועמדים ללא ציון כמותי בבחינה הפסיכומטרית או במבחן הג'מאט כנדרש לעיל, מפורטים בלשונית אפיקי קבלה ללא ציון כמותי.

 

סמסטר ב' תשפ"ה – החלטה לפתיחתו תהיה בהתאם לשיקול דעת הפקולטה.

רכזת קבלה ופטורים: הגב' רחלי שאול
למידע בנושא קבלה, נא לפנות בדוא"ל admission@tauex.tau.ac.il
למידע בנושא פטורים, נא לפנות בדוא"ל  exemption@tauex.tau.ac.il 

דיון במועמדות יתאפשר אך ורק במידה וכל המסמכים הנדרשים הוגשו במלואם ובהתאם למועדי הגשת המסמכים להלן:
  • אישור זכאות וגיליון ציונים רשמי וסופי – עד לסגירת הרישום. יש לעקוב אחר הפרסום באתר

  • אישור על תוצאות בחינה GMAT/SAT –  עד 01/08/2024. (לטופסי הרשמה ומידע על בחינת ה- GMAT יש להכנס לאתר האינטרנט של הבחינה)

  • המועד האחרון להבחנות במבחן פסיכומטרי לקבלה לסמסטר א' תשפ"ה הינו בחודש יולי 2024

  • מועמד שהחליט להבחן במבחן ה- GMAT יגיש את הציון למשרד הרישום לתואר שני גם אם ביקש להעביר את הציון למוסדנו בתום המבחן

  • הפקולטה לניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הרישום בכל עת וללא הודעה מוקדמת

  • יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך סגירת הרישום

 

הפקולטה לניהול רשאית להעלות את סכם הקבלה בכל אחת מתכניות הלימודים ב- MBA וב- .M.Sc בכל עת ובהודעה של שבועיים מראש. העלאת סכם הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים בקבלה חריגה בלבד.

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מוקד מידע למועמדים
03-6406333
רכזת קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677