תואר ראשון בלימודי חשבונאות

תואר ראשון
3.50 שנות לימוד
דו חוגי
1211

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

בגרות בהיקף 4 יח"ל לפחות בציון עובר לפחות או ציון 140 לפחות בפרק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית

או

בעל תואר "מוסמך במנהל עסקים" ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מהארץ בלבד)  
 

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

לא היו לימודים אקדמיים קודמים 

או

חלפו לפחות שנתיים ממועד הפסקת הלימודים הקודמים

או

הלימודים הקודמים הינם מתחומי רפואה, מדעי החיים, הנדסה או מדעים מדויקים

או

הלימודים הקודמים מכל תחום לימודים שונה מהרשום לעיל הסתיימו בממוצע מצטבר של 70 ומעלה ובכל אחד מהחוגים בתכנית דו-חוגית למעט חוג מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה, או מדעים מדויקים.

או

זכאות לתואר בוגר/מוסמך ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

אפיקי קבלה

ציון פמ"א וגם ציון התאמה ניהול

ציון פמ"א 835 לפחות וגם ציון התאמה ניהול* העומד בסף הקבלה  

ציון פמ"א מתבסס על חיבור של הציון הפסיכומטרי + ציון הבגרות במתמטיקה (בתוספת בונוס) + ציון הבגרות באנגלית( בתוספת בונוס).
לתשומת לב: יש להוסיף את תוספות הבונוס רק בציון 60 לפחות במתמטיקה ובאנגלית

או

תוספת 5 נקודות לציון התאמה ניהול  הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס, מתוך הקורסים הבאים: מבוא למדעי הפסיכולוגיה, צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי​​, צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון, וירוסים ואיך מנצחים אותם, ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה כללית, ההסטוריה של ישראל המודרנית, הכרת דוחות כספיים וגם ציון פמ"א 835 לפחות

זכאות לבגרות וציון פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי 640 ומעלה וגם ממוצע בגרות משוקלל 95  לפחות

או

ציון פסיכומטרי 680 ומעלה וזכאות לבגרות העונה על הדרישות הכלליות של האוניברסיטה

השכלה אקדמית חלקית

לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 ש"ס אקדמיות לפחות ובציון ממוצע 85 לפחות וגם ציון פסיכומטרי 630 ומעלה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות עם בונוסים 104 לפחות וגם 5 יח"ל באנגלית בציון 85 ללא בונוסים לפחות וגם 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ללא בונוסים לפחות או  4 יח"ל בציון 90 ללא בונוסים לפחות וגם שני קורסים מקוונים בציון 85 לפחות בכל אחד מהם: 1. הכרת דוחות כספיים 2. צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון ממוצע 85 ומעלה לפחות

או

תואר "מוסמך במנהל עסקים"(תואר שני) מהארץ בלבד, בממוצע 85 ומעלה

או

בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג מכל תחום, בציון 85 ומעלה 

דגשים חשובים

  • ציון פמ"א מתבסס על חיבור של הציון הפסיכומטרי + ציון הבגרות במתמטיקה (בתוספת בונוס) + ציון הבגרות באנגלית( בתוספת בונוס).
    לתשומת לב: יש להוסיף את תוספות הבונוס רק בציון 60 לפחות במתמטיקה ובאנגלית
  • ציון התאמה ניהול מתבסס על 70% הציון הפסיכומטרי ו-30% ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות/מכינה. לחישוב ציון התאמה ניהול
  • החל בתאריך מסויים רשאי החוג לחשבונאות (למעט בצירוף למשפטים) להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך עצמו יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. החוג לחשבונאות רשאי לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים בקבלה חריגה בלבד.
     
הנחיות רישום


1. הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד
2. מומלץ למועמדים המעוניינים להתקבל על-סמך השכלה אקדמית חלקית או מלאה, לגשת לכל הבחינות במועד א' של סמסטר ב'.
3. על מועמדים המבקשים להחליף או להוסיף חוג, לעבור הליכי רישום כמקובל (בתאריכי הרישום הרגילים).

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב