תואר ראשון בלימודי ביולוגיה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0455

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרשמה בעדיפות ראשונה או שנייה

התכנית נבחרה בעדיפות ראשונה או שניה.

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הקבלה  

או

תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים מקוונים , בתנאי של ציון 85 בכל קורס

או

לימודים אקדמיים בהיקף של 30 ש"ס אקדמיות לפחות במוסד מוכר על ידי המל"ג, וגם ציון התאמה עם שנה אקדמית* עומד בסף הקבלה 

או

בעלי ציון התאמה 571 לפחות יוכלו להתקבל ב "מעמד מיוחד מקוון" שבמסגרתו ילמדו בסמסטר הראשון ללימודיהם שלושה קורסי יסוד: מתמטיקה א', כימיה כללית ואנליטית, מבוא לביולוגיה א'. תלמידים שיסיימו את שלושת הקורסים בממוצע 75 ומעלה, ולא פחות מציון 70 בכל קורס, ייתקבלו בסמסטר העוקב למעמד "מן המניין

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי 700 ומעלה וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ללא פסיכומטרי

תואר בוגר (תואר ראשון ) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע כולל 80 לפחות 

או

תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון 80 לפחות,

או

ממוצע בגרות משוקלל 106 ומעלה, וגם אנגלית בהיקף 5 יח"ל בבגרות, וגם ;ציון 80 ומעלה במקצוע מדעי אחד (מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים) לפחות, בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד ( למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)

או

ממוצע בגרות משוקלל 104 וגם שלושה  קורסים מקוונים  בממוצע מצטבר של 85 ומעלה: * מבוא לכימיה כללית * וירוסים *  מבוא למדעי המחשב ותכנות בפייתון

דגשים חשובים

"אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה לתוכנית. הקבלה במסגרת זו היא לשנה ב' אולם על המתקבלים להשלים קורסים מתוך לימודי שנה א', כך שלא ניתן לסיים את התואר תוך שנתיים ממועד קבלתם לאוניברסיטה. סטודנטים וסטודנטיות שיתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה למדעי החיים שאין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יתבקשו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בפקולטה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה למדעי החיים דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים ב" לפחות ורצויה רמת "פטור". 
• מועמדים ומועמדות בעלי השכלה אקדמית חלקית במדעי החיים בהיקף של 30 ש"ס לפחות, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, יוכלו להגיש בקשה להתקבל לשנת לימודים מתקדמת בתנאי שהשיגו בלימודיהם ממוצע של 80 לפחות
• ציון התאמה-שנה אקדמית הוא ציון התאמה לבעלי שנה אקדמית בהיקף 30 ש"ס לפחות, שבחישובו מומר ממוצע הבגרות בממוצע הלימודים

 

תנאי הקבלה לתוכנית כימיה-ביולוגיה יהיו על פי תנאי הקבלה של כימיה

• תלמיד שלמד בחוג בפקולטה למדעי החיים בשנה א' באוניברסיטת תל אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר (בכל המסלולים), לא עמד בתנאי המעבר לשנה ב', ולימודיו בפקולטה הופסקו, אינו רשאי להירשם ללימודים בפקולטה.
• בשנה א' לא ניתן ללמוד מדעי החיים באופן הלימוד החד-חוגי (בכל התוכניות) במקביל ללימודים אחרים, או ביולוגיה דו-חוגי במקביל ללימודים בחוגים אחרים שהם במתכונת מלאה.
 
 

אפשרויות תעסוקה


ביולוגיה הינה תחום העוסק במדעי החיים, ומשמש כציר מרכזי בתחומי המדעים בכלל. הביולוגיה משיקה לתחומי מדע השונים כוללים את מדעי המחשב (ביו- אינפורמטיקה), כימיה (ביוכימיה), פיזיקה (ביופיזיקה), מדעים לצורך תעשייה (ביוטכנולוגיה), פסיכולוגיה (פסיכו-ביולוגיה) ועוד.
מהפכת הגנום שהתחוללה בשנים האחרונות, נתנה תנופה משמעותית למחקר הביולוגי לסוגיו, המתבטא בתמורות רבות בחייו של האדם במאה ה-21.
 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב