תואר שני מחקרי בלימודי משפטים

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
1433

משפטים תואר שני - מסלול מחקרי

לימודים ברמה בינלאומית לבוגרים ובוגרות בהצטיינות של מיטב הפקולטות למשפטים

תנאי רישום וקבלה - .LL.M במשפטים (1433)

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון .LL.B) במשפטים, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, בממוצע 80 לפחות. ציון זה הינו ציון הסף להגשת המועמדות ואינו מבטיח קבלה.

זכאות לתואר בוגר אוניברסיטה במשפטים (.LL.B) מאוניברסיטאות בחו"ל ובלבד שמשך הלימודים לקראת התואר הראשון היה 3 שנים לפחות, בממוצע ציונים שווה ערך לציון 80 לפחות. מועמדים/ות אלה ידרשו להשלים תכנית השלמות אשר תקבע על-ידי ועדת תואר שני ובתנאים שייקבעו. הוועדה מוסמכת, במקרים מיוחדים, לפטור מחובת שנת ההשלמות.

זכאות לתואר בוגר אוניברסיטה (תואר ראשון .LL.B) במשפטים, שאינם ממלאים אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל, אך קבלתם אושרה על-ידי ועדת תואר שני בתנאים שייקבעו על ידה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירות החוג: איילת אבריאל
03-6406482 שלוחה 2