תואר שני בלימודי מגדר

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0607
 
 
תחומי הלימוד

ניתן ללמוד ולבצע מחקר תוך התמקדות בתחום לימוד אחד או לשלב בין תחומים. במסגרת קורסי הבחירה אפשר לשלב קורסים  בדגש תיאורטי, אמפירי או בדגש של מחקר שטח על פי הנושאים ואופני המחקר, שבהם יש לכל אחת ואחד עניין. התוכנית מחייבת רק בשלושה קורסי חובה לתואר שני, ומאפשרת לסטודנטיות/ים לבחור את שאר הקורסים לפי העדפתן.ם.

 
מלגות

התוכנית מציעה מלגות על סמך הצטיינות לתלמידות.ים במסלול מחקרי. פרטים על אופן הגשת הבקשה לקבלת המלגה מופיעים בידיעון הפקולטה ובאתר התוכנית.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר דנה אולמרט
ימי קבלה: בתיאום מראש
יעוץ אקדמי: כנרת להד
ימי קבלה: בתאום מראש
עוזרת ניהולית: חגית כרמל
03-6405937
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 10:00-14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
מזכירות סטודנטים: רות עלון
03-6405936
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 10:00-14:30
בניין רוזנברג, חדר 210