תואר שני במחקר התרבות

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0669

מחקר התרבות לתואר השני

מסע לגילוי התרבות כמעצבת את חיינו

תנאי רישום וקבלה לתכנית

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון), במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר של 80 לפחות. 

מועמדים שיבחרו ללמוד במסלול "מחקר תרבות הילד והנוער" יתבקשו ללמוד את הקורס "מבוא למחקר תרבות הילד והנוער" כקורס בסיס.

לימודי השלמה יוטלו על מועמדים על פי הרקע הקודם של לימודיהם ולפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה. מעבר לתואר שני מותנה  בהצלחה בלימודי ההשלמה.

במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף. מועמדים אלה יתבקשו לכתוב מכתב מנומק ויוזמנו לראיון אישי בטרם יוחלט בעניינם.

 

יצוין כי כל המתקבלים ללימודים בתכנית ירשמו תחילה למסלול העיוני. רק בתום שנת הלימודים הראשונה יוכלו תלמידים המעוניינים במסלול המחקרי לעבור למסלול זה בהתאם לדרישות הסף - ממוצע ציונים 87 לפחות בשנה"ל הראשונה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירת היחידה מחקר התרבות: גב' נועה ליבר נחמני
childculture@tauex.tau.ac.il
ימי קבלה: 03-6409995
בניין גילמן, חדר 478א'
יועצת - מחקר התרבות: ד"ר הילה שלם בהרד
יועצת - מסלול הילד והנוער: ד"ר טל קוגמן