תואר ראשון בחוג להיסטוריה של עם ישראל

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0677

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 450 לפחות וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ציון התאמה

ציון התאמה 500 ומעלה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות  102 ומעלה

או

ממוצע ציוני בגרות (ללא בונוסים) במקצועות ההומניים* 85 ומעלה;

או

תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית: ממוצע 90 ומעלה (בסולם ציונים ישראלי)

או

זכאות לבגרות וגם שלושה קורסים מקוונים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב, בציון 80 ומעלה כל אחד מהם, מתוכם שניים לפחות בתחום מדעי הרוח.

או

זכאות לתעודת בגרות וגם השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 ש"ס אקדמיות לפחות, בממוצע 85 ומעלה 

או

תואר בוגר (תואר ראשון)/ תואר מוסמך(תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

זכאות לתעודת בגרות וגם גיל 40 ומעלה

דגשים חשובים

*מקצועות חובה הומניים המופיעים בתעודת הבגרות מתוך הרשימה הבאה: תנ"ך, הבעה עברית (כולל עברית לבעלי תעודת בגרות ערבית, ועברית לאקסטרנים), ידע העם והמדינה/תולדות עם ישראל, היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת ישראל, אנגלית (ושפה זרה נוספת – אם יש). 

סטודנטים וסטודנטיות שהתקבלו במעמד "לא מן המניין" משום שחסרה להם בחינת בגרות, נדרשים לגשת לבחינה במועד החורף הסמוך לראשית שנת לימודיהם הראשונה. על המועמדים הנ"ל למלא טופס מספר 1 המהווה תחליף לתעודת בגרות עד לקבלת אישור זכאות ממשרד החינוך. תלמיד שידחה בחינתו לקיץ מסתכן בכך שתוצאות הבחינה לא יגיעו במועד ודבר זה יגרום להפסקת לימודיו. מעמד "לא מן המניין" אפשרי אך ורק לשני הסמסטרים הראשונים ללימודים באוניברסיטה. בשום מקרה לא תתאפשר הארכת מעמד זה לסמסטר שלישי.

מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, נדרשים ללמוד 6 קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס. מועמדים ומועמדות המבקשים להירשם באפיק המעבר, לחוג שאינו מופיע ברשימת החוגים של הפקולטה למדעי הרוח, יגישו בקשה לקבלה חריגה, לוועדת קבלה של הפקולטה למדעי הרוח בצירוף גיליון ציונים. הקבלה באפיק זה הינה לשנה א'.

 

מתכונת הלימודים

התוכנית מרוכזת בידי החוג להיסטוריה של עם ישראל. לרשות התלמידים מגוון של קורסי בחירה מחוגים אחרים, כגון היסטוריה של המזרח התיכון, היסטוריה כללית, מדע המדינה, קולנוע, תקשורת, ספרות, משפטים ועוד. התוכנית כוללת 60 שעות סמסטריאליות. ניתן ללמוד אותה במסלול הדו-חוגי, עם כל תואר אחר שמציעה אוניברסיטת תל אביב

 

קורסים לדוגמא

המסלול מציע סדרה מגוונת ומרתקת של קורסים, ובהם:

 • בניין אומה ובניין מדינה במאה העשרים
 • היישוב היהודי בארץ ישראל, 1947-1881
 • משברים ו"פרשות" – אירועי מפתח בקורותיה של מדינת ישראל
 • השואה
 • עדות ויחסים בינעדתיים בישראל
 • תרבות יהודית, תרבות עברית, תרבות ישראלית
 • מלחמות ישראל — ממלחמת העצמאות עד מלחמת יום הכיפורים
 • מערכת המשפט הישראלית והזירה הציבורית
 • התפתחות החברה הערבית בישראל
 • זרמים ומגמות בחברה הדתית
 • צבא וצבאיות בחברה הישראלית
 • נשים בחברה החדשה
 • הגיאוגרפיה היישובית של ישראל

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב