תואר ראשון בלימודי ספרות

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0680 מסלול 0117

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

מבדקי מיון

למגמת מקצועות הכתיבה הספרותית בלבד (מסלול כתיבה יוצרת או מסלול תרגום ספרות) נדרשת מטלה מעשית  

אפיקי קבלה

פסיכומטרי

זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה וגם ציון פסיכומטרי (כללי) 450 ומעלה

ציון התאמה

ציון התאמה 500 ומעלה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות  102 ומעלה

או

תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית: ממוצע 90 ומעלה (בסולם ציונים ישראלי) 

או

ממוצע ציוני בגרות (ללא בונוסים) במקצועות ההומניים* 85 ומעלה

או

זכאות לבגרות וגם שני קורסים מקוונים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב, בציון 80 ומעלה כל אחד מהם, מתוכם אחד לפחות בתחום מדעי הרוח.

או

זכאות לתעודת בגרות וגם השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 ש"ס אקדמיות לפחות, בממוצע 85 ומעלה

או

תואר בוגר (​תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג שלא בתחום הספרות 

או

תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג שלא בתחום הספרות

או

זכאות לתעודת בגרות וגם גיל 40 ומעלה 

דגשים חשובים

  • הקבלה למגמת מקצועות הכתיבה הספרותית: הקבלה למסלול כתיבה יוצרת או למסלול תרגום היא על פי החלטת ועדת הקבלה החוגית של המסלול, בהתבסס על דוגמת כתיבה (כתב יד של טקסט ספרותי בשירה או בפרוזה) או מטלת תרגום, בהתאמה. מועד ההגשה וצורת ההגשה יהיו על פי הנחיות שיקבלו המועמדים מאגף רישום ומינהל תלמידים. זאת, כאמור, לאחר שיימצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה למדעי הרוח.
  • מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, נדרשים ללמוד קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס ובממוצע 80 לפחות. מועמדים העומדים בממוצע הקורסים הנדרש, אבל הציון בשני קורסים לכל היותר הוא בין 75-79, יוכלו להגיש בקשה לוועדת קבלה של הפקולטה למדעי הרוח בצירוף גיליון ציונים. מועמדים המבקשים להירשם באפיק המעבר, לחוג שאינו מופיע ברשימת החוגים של הפקולטה למדעי הרוח, לוועדת קבלה של הפקולטה למדעי הרוח בצירוף גיליון ציונים. הקבלה באפיק זה הינה לשנה א'. ועדת ההוראה של החוג תקבע כמה נקודות זכות יוכרו למניין השעות לתואר ראשון בחוג לספרות. 
  • סטודנטים וסטודנטיות שהתקבלו במעמד "לא מן המניין" משום שחסרה להם בחינת בגרות, נדרשים לגשת לבחינה במועד החורף הסמוך לראשית שנת לימודיהם הראשונה. על המועמדים הנ"ל  למלא טופס מספר 1 המהווה תחליף לתעודת בגרות עד לקבלת אישור זכאות ממשרד החינוך. תלמיד שידחה בחינתו לקיץ מסתכן בכך שתוצאות הבחינה לא יגיעו במועד ודבר זה יגרום להפסקת לימודיו. מעמד "לא מן המניין" אפשרי אך ורק לשני הסמסטרים הראשונים ללימודים באוניברסיטה. בשום מקרה לא תתאפשר הארכת מעמד זה לסמסטר שלישי.
  • מקצועות חובה הומניים המופיעים בתעודת הבגרות מתוך הרשימה הבאה: תנ"ך, הבעה עברית (כולל עברית לבעלי תעודת בגרות ערבית, ועברית לאקסטרנים), ידע העם והמדינה/תולדות עם ישראל, היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת ישראל, אנגלית (ושפה זרה נוספת – אם יש)

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב