תואר שני בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
1041

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תואר שני

תכנית מגוונת המספקת ידע והכשרה פרופסיונאלית במבחר מסלולי לימודים

רשאים להגיש מועמדות:

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר 80 לפחות. הלימודים מכוונים בעיקר לבוגרי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה, אך פתוחים גם לבוגרי פקולטות אחרות.

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים: מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה והנדסה בציון 75 לפחות.

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון)  ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים שאינם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  יחויבו - במידת הצורך - בלימודי השלמה על-פי הנחיות ועדת הקבלה. קורסי השלמה אלו אינם נחשבים במניין השעות לתואר.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יועצת אקדמית: פרופ' אנסטסיה גורודזייסקי
מזכירת תואר שני: הילה כהן וידר
03-6409734
ימי קבלה: ב'-ה'
שעות: 09:00-14:00
בנין נפתלי, חדר 616