תואר שני בלימודי הסביבה ללא תזה

תואר שני
2 שנות לימוד
ללא עבודת גמר
0910

לימודי הסביבה ללא תזה

השכלה סביבתית בינתחומית

רשאים להגיש מועמדות

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) מתחומים שונים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 80 לפחות.

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע נמוך מ-80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על- ידי ועדת הקבלה של התכנית.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר אלון שפון
03-6407197
ימי קבלה: בתיאום מראש
בנין הקפסולה, חדר 207
מזכירת התוכנית לתואר שני: דורית לנדמן
03-6408116
בנין הקפסולה, חדר 305