תואר שני בלימודי כימיה

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
0351

לימודי כימיה תואר שני

מחקר במגוון תחומים בחזית המדע בביה"ס לכימיה מהטובים בעולם

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

תואר שני

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון, B.Sc) בכימיה או במקצוע קרוב ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון 80 לפחות.
חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה.

על המועמד למצוא מנחה לפני תחילת הלימודים.

למידע על מנחים ותחומי מחקר >>

מועמדים אשר סיימו את לימודי ה-BSc במקצוע משיק לכימיה במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בציון 80 לפחות, תישקל מועמדותם ללימודי השלמה לקראת תואר שני במעמד מיוחד. ועדת הקבלה שתראיין את המועמד תחליט על תכנית לימודי ההשלמה בה יצטרך המועמד לעמוד בציון ממוצע של 80 לפחות.

 

לימודי צבירה

  • בוגרי תואר ראשון בכימיה שהם עתודאים רשאים להירשם ללימודי צבירה לתואר שני, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה לתואר שני.

 

מסלול ישיר לתואר שלישי

  • זכאים להירשם כמועמדים למסלול זה תלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון משוקלל של 90 ומעלה, והמציאו שני מכתבי המלצה על הצטיינותם בלימודים, ועל הפוטנציאל המחקרי שלהם. הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה היחידתית ובהתקשרות עם מנחה לפני תחילת הלימודים.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יועץ אקדמי כימיה אורגנית: פרופ' ארקדי ויגלוק
יועץ אקדמי כימיה פיזיקלית: פרופ' גיל מרקוביץ
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יו"ר ועדת תואר שני: פרופ' ארקדי ויגלוק