תואר ראשון בלימודי כימיה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0351

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה:

הלימודים בבית הספר לכימיה מכוונים להקנות ידע בסיסי בענפי הכימיה השונים, וכן בתחומים אחרים של המדעים המדויקים: מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב.

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. במקרים חריגים יוכל התלמיד לפצל את לימודיו, באישור ועדת ההוראה, לתקופה שלא תעלה על 5 שנים.

תוכנית הלימודים לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" כוללת בשנתיים הראשונות קורסי חובה ובשנה השלישית בעיקר קורסי בחירה.

מתוך הכרה בחשיבות ההוראה המעשית במעבדות בית הספר, אנו מקיימים מתכונת רחבה של מעבדות הוראה, אשר אינה קיימת באוניברסיטאות אחרות בארץ. במעבדות ההוראה נעשה שימוש במיכשור מודרני כדי לחשוף את התלמידים לכלי המחקר המשמשים את הכימאים בעבודת המחקר שלהם. שיטת ההוראה שמה דגש על לימוד עצמי בבית, בעבודת ספרייה ובתרגול.

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה:

 

התוכניות באופן הלימוד הדו-חוגי נועדו לתלמידים המעוניינים ללמוד במקביל, בשני חוגי לימוד. האפשרויות הפתוחות בפניהם הן כדלקמן:

  • תוכנית לימודים בכימיה ובחוג נוסף בפקולטות למדעים מדויקים ולמדעי החיים, הנכלל באופן לימוד דו-חוגי של אותה פקולטה
  • תוכנית לימודים בכימיה ובחוג שני מפקולטות אחרות (מדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול ואמנויות) בהן מתאפשר אופן לימוד דו-חוגי

הרכבת תוכנית הלימודים תיעשה על ידי שילוב התכניות המקבילות של שני החוגים, בתיאום עם היועץ, ובאישור שתי ועדות ההוראה הנוגעות בדבר.

התוכנית הסופית כפופה, בהתאם לאילוצים, לאופי הצירוף. כך למשל, אם שני החוגים מציעים קורס באותו נושא בהיקף דומה – יחויב התלמיד רק בקורס בעל רמת הדרישות הגבוהה יותר מבין השניים.

מעבר מתוכנית חד-חוגית לתוכנית דו-חוגית:

סטודנט שנה א' בכימיה בעל ממוצע ציונים של 85 ומעלה, יהיה רשאי להגיש בקשה לעבור לתוכנית דו-חוגית בכפוף לתנאי המעבר המפורטים בידיעון הפקולטה בכל חוג בנפרד.

מעבר מתוכנית דו-חוגית לתוכנית כימיה חד-חוגית:

תלמיד רשאי בכל עת לעבור לתוכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה, אם הוא עומד בדרישות התוכנית. במקרה זה יתכן שיהיה עליו להשלים מספר קורסים.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' לכל מסלולי הכימיה:

לשנה ב' יתקבלו תלמידים, שסיימו את לימודי שנה א' בממוצע משוקלל 70 ומעלה. במקרים חריגים תשקול ועדת ההוראה קבלת מועמדים שהישגיהם בקורסי שנה א' נמוכים במקצת מן האמור לעיל. תנאי מעבר נוספים מופיעים בידיעון בית הספר לכימיה

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יעוץ אקדמי יו"ר ועדת קבלה: פרופ' שרלי פליישר
רכזת ניהולית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761