תואר שני בלימודי הנדסת חשמל

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
0510

לימודי הנדסת חשמל תואר שני

הכשרת הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות הטכנולוגיה העילית ובאקדמיה

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

ללימודי התואר השני רשאים להירשם מועמדים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון .B.Sc.) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,  בהנדסה, במדעים מדויקים או בוגרי התכנית "ממדעים להי טק" באוניברסיטת ת"א, שהממוצע המשוקלל של הציונים לתואר הראשון הוא 80 לפחות. (זהו תנאי רישום ואין בכך הבטחה לקבלה).

על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון וכן בבסיס הידע של המועמד.

בוגרי מסלולים אחרים (מלבד הנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב) עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות. בוגרי התכנית "ממדעים להי טק" באוניברסיטת ת"א – שאינם בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים - יידרשו לתכנית השלמות מורחבת.

ועדת הקבלה רשאית לשקול את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

רשימת קורסי ההשלמה מפורטים בהנחיות הוועדה הבית ספרית לתואר שני בהנדסת חשמל.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה