תואר ראשון במדעים דיגיטליים להיי-טק

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0560 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

מבט מהיר על דרישות הסף של התוכנית
כדי להתקבל לתוכנית הלימודים עליך לוודא עמידה בכול הדרישות הבאות
אייקון מתמטיקה

ידע במתמטיקה

אייקון פסיכומטרי זמני

פסיכומטרי

אייקון לתנאי סף ללא עבר אקדמי

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

ללא פסיכומטרי

לוח זמנים

מאי

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות: סוף מאי או סגירת ההרשמה, המאוחר מביניהם

יולי

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

תום השבוע השני של ספטמבר

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

הערות

קבלה על סמך שיפור בגרויות / היבחנות בפסיכומטרי במועד מאוחר מזה המפורט לעיל, תידון על בסיס מקום פנוי בעת המצאת הציון הסופי ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקבלה. כל הדיונים הפרטניים ייעשו על-פי פנייה מצד המועמדים בלבד