תואר ראשון במדעים דיגיטליים להיי-טק

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0560 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

ציון 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

ציון 85 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל  (כל המועמדים המתקבלים ע״ס 4 יח״ל נדרשים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה)

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 620 ומעלה

או

תואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

לא היו לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

לימודים האקדמיים הקודמים הסתיימו בממוצע של 75 ומעלה ולא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון כשלון בקורסים)

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה מדוייקים עומד בסף הקבלה   

ללא פסיכומטרי

תואר בוגר במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע 85 ומעלה

דגשים חשובים

  • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il
  • הרישום לתוכנית במסלול חוג לאחר תואר - מכל תחום  שהוא למעט בוגרים מתחומי ההנדסה, המתמטיקה, הפיזיקה, הכימיה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ. 
  • במסלול הדו-חוגי ניתן לשלב עם כל חוג למעט התחומים שמפורטים לעיל
  • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך רישום, שלאחריו יתקבלו ברישום מאוחר בלבד.
  • ציון התאמה מדעים מדוייקים - מועמד שנבחן ב-5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל בפיזיקה בציון 55 לפחות בכל אחד מהם, יקבל תוספת של 10 נקודות בונוס לציון ההתאמה הרגיל
  • בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב