תואר ראשון בהנדסה מכנית וחטיבה בביומכניקה

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0542 מסלול 0400

 

קבלת מועמדים ומועמדות שאינם תלמידי ותלמידות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב לשנה מתקדמת אפשרית רק עבור מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים לקראת תואר B.Sc, במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג. הקבלה מותנית בהישגיהם, כמפורט להלן, במוסד האקדמאי בו למדו, ברמה האקדמאית של הקורסים שלמדו ובמספר המקומות הפנויים לקבלה במגמה המבוקשת באוניברסיטת תל אביב.

 

א. תנאי הרישום

זכאים להירשם מועמדים ומועמדים העומדים בתנאים אלה:

 • למדו במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג 
 • עומדים בציון הפסיכומטרי המינימאלי הנדרש לכל תכנית לימוד
 • ציון ההתאמה הנדסה שלהם קרוב לסף הקבלה הנדרש לשנה א'
 • סיימו תוך שנה אקדמית אחת שנת לימודים מלאה, במצב לימודים תקין - קורסים מתמטיים, פיזיקאליים והנדסיים בהיקף שווה ערך ל-40 ש"ס לפחות של הפקולטה להנדסה וסילבוס הקורסים שלמדו דומה לסילבוסים בפקולטה להנדסה
 • השיגו ממוצע ציונים מצטבר 85 לפחות
 • היו בשליש העליון של כיתתם
 • במקרים מסוימים, על פי החלטת הפקולטה, יוזמנו המועמדים לראיון אישי
 • מועמדים אלה יציינו בטופס הרישום את השנה אליה הם רוצים להתקבל. באם יתקבלו, משך יתרת לימודיהם לתואר תלוי ב"פטורים" אותם יקבלו – ראה "נוהל  פטורים" להלן. מועמדים כנ"ל יידרשו להמציא בעת הרישום גיליון ציונים מקורי ומפורט מהמוסד שלמדו בו. תלמידים בשנה האקדמית הנוכחית יירשמו במועד, אך ימציאו את גיליון הציונים המעודכן על פי טבלת לוח הזמנים. בלא גיליון הציונים המלא לא ניתן יהיה לדון במועמדותם לשנה המתקדמת.

 

ב.  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
 • על מועמדים ומועמדות שלמדו באפיק המשולב של האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה להנדסה, יחולו נוהלי האפיק המשולב, כפי שמפורסם בחוברת המידע של האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים ניתן לפנות לאוניברסיטה הפתוחה, טלפון: 09-7782222.
 • מועמדים אלה יירשמו לשנה ב' ויבחרו בטופס הרישום המקוון בצד סימול החוג - אפיק מעבר מהאו"פ. מודגש בזאת, כי בנוסף לעמידה בתנאי אפיק המעבר, על מועמדים ומועמדות אלה חל גם התנאי האוניברסיטאי הכללי להגעה לרמת מתקדמים ב באנגלית עד תחילת שנת הלימודים.
 • יש להגיש גיליון ציונים סופי כולל ממוצע סופי וגם אישור על רמת מתקדמים ב' באנגלית עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים .

 

 ג. נוהל פטורים
 • למועמדים ולמועמדות שיתקבלו לשנה מתקדמת תיבנה תוכנית לימודים להשלמת התואר בפקולטה להנדסה. תלמידים אלה יקבלו פטור מקורסים בפקולטה להנדסה, אם למדו בעבר קורסים דומים בהיקף, בתוכן וברמת הקורס, קיבלו בהם ציון של 75 לפחות והקורסים נלמדו בחמש השנים שקדמו להרשמה הנוכחית.
 • מועמדים שהתקבלו לשנה א', שהם בעלי השכלה אקדמית קודמת, מלאה או חלקית, יקבלו פטור מקורס (אחד או יותר) בעלי תוכן, היקף ורמה דומים לנלמד בפקולטה להנדסה, ובתנאי שבקורסים הרלוונטים קיבלו ציון שאינו נמוך מ- 75.
 • במסגרת השיקולים במתן הפטורים, יילקחו בחשבון מכלול הישגיו הקודמים של התלמיד.ה
 • המתקבלים והמתקבלות על בסיס קורסים של האוניברסיטה הפתוחה (לא דרך אפיק המעבר) צריכים להקפיד ולקרוא את נוהל הפטורים המפורסם בטבלת ההקבלות המפורסמת באתר האוניברסיטה הפתוחה
 • הנדסאים והנדסאיות ובוגרי בתי ספר מקצועיים זכאים לפטור על פי הרשימות המתפרסמות בידיעון הפקולטה, בכל אחת ממגמות הלימוד
 • תלמידים ותלמידות שעברו ממגמה למגמה בתוך הפקולטה להנדסה, יהיו זכאים לפטור גם מקורסים בהם קיבלו ציון מ-60 ומעלה
 • בכל מקרה של קבלה על סמך "לימודים אקדמיים קודמים" על הסטודנט ללמוד בפקולטה להנדסה לפחות שליש מתוכנית הלימודים, ולא פחות משנה וחצי

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

מרכזת התוכנית: רבקה בוקשטיין
03-6406962
ימי קבלה: ימים א'–ד' בשעות 09:00–13:00
שעות: בשעות 09:00–13:00
בניין קפלון, חדר 320
לימודי הסביבה: פרופ' אלכס גולברג
03-6407182
ימי קבלה: בתיאום מראש
בניין הקפסולה, חדר 315
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
הנדסה מכנית: ד"ר ירון טולדו
מדעי כדור הארץ: פרופ' אייל חפץ
ימי קבלה: בתיאום מראש