תוכנית ״יהלום״: קבלה מיוחדת של מועמדות ומועמדים בעלי אבחון על הרצף האוטיסטי
יהלום
יהלום

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מטרת מנגנון הקבלה המותאם היא יצירת תשתית המאפשרת קבלה ללימודים אקדמיים של סטודנטיות וסטודנטים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.

 

קבלה מותאמת זו מיועדת למתעניינים ולמתעניינות בחוגי הלימוד השונים באוניברסיטת תל אביב, בהתאם לדרישותיו של כל חוג.

 

אופן הקבלה במסגרת המנגנון המותאם 

 

  • יש לחשב את ציון הקבלה באמצעות מחשבון ציוני הקבלה האוניברסיטאי, על המועמדות והמועמדים לעמוד בציוני ההתאמה המיוחדים עבור חוג הלימוד הרלוונטי, המפורטים בטבלה זו. יש לציין שהטבלה מוצגת לצורך התרשמות מסיכויי הקבלה, וייתכן שציונים אלו ישתנו במהלך עונת הרישום.
  •  בנוסף לעמידה בתנאי ציון ההתאמה המיוחד, על המועמד או המועמדת לעמוד בתנאים הנוספים המפורטים בטבלאות הקבלה של החוג המבוקש.
  •  על הפונות והפונים העומדים בדרישות לעיל, לפנות ליואב ראובן בדוא"ל  assist@tauex.tau.ac.il, לפני ביצוע ההרשמה בפועל. הפונות והפונים יזומנו לריאיון אישי בו תיבדק התאמתם, זאת בהתאם ולצד בירור זכאותם לקבלה בתנאים המותאמים על בסיס מסמכים אותם יציגו הן מהתחום הרפואי, הן מתחומי הרווחה והן מהתחומים האקדמיים.

 

בהמשך, ולאחר בדיקה מלאה של נתוני המועמד או המועמדת בכללותם, תינתן המלצה לוועדת הקבלה של יחידת הלימוד המבוקשת, לצורך גיבוש ההחלטה הסופית לגבי קבלה או דחייה של המועמד או המועמדת.

 

לאחר הקבלה, אוניברסיטת תל אביב באמצעות פרויקט יהלום, הפועל במסגרת השירות הפסיכולוגי בדקאנט הסטודנטים, מציעה תמיכה וליווי לשילובם של סטודנטיות וסטודנטים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, באמצעות יצירת תשתית אקדמית, חברתית ואישית מתאימה לכל סטודנט וסטודנטית על פי צרכיהם.

 

לאחר סגירת הרישום על ידי תוכניות הלימוד, הרשמה מאוחרת תתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.