טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת
העדפה מתקנת
העדפה מתקנת
טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת

חתכי הקבלה המופיעים בטבלה זו הם אלה שאיפשרו דיון בקבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"ד

הנתונים יתעדכנו בקרוב .

 

ציונים אלה יישתנו בתשפ"ד בהתאמה לחתכי הקבלה  במסלול הרגיל

 

סימול הפקולטה/החוג/ביה"ס

ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ד

הפקולטה לרפואה

0111 ביה"ס לרפואה לתכנית השש שנתית בלבד 

יתקבלו  עד 2 מועמדים, הגבוהים ביותר, שציון ההתאמה שלהם (אחרי המבחנים הלא קוגניטיביים) נמוך בעד חצי סטית תקן מסף הקבלה, על פי חתך המתקבלים של גל המתקבלים הראשון.

0104 התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה 624

ביה"ס למקצועות הבריאות

0161 הפרעות בתקשורת (עדיפות א') 584
0162 סיעוד 482
0162 סיעוד בפיסגה (לעתודאים בלבד) 476
0164 פיזיותרפיה (עדיפות א')  
0165 ריפוי בעיסוק (עדיפות א') 571

הפקולטה למדעי מדויקים

0368 מדעי במחשב מורחב 703
0368, 0455 ביואינפורמטיקה 703
0368 מדעי המחשב עם מתמטיקה 703
0368 מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה 703
0368 מדעי המחשב עם חג נוסף בפקולטה 703
0368 מדעי המחשב עם סטטיסטיקה 703
0368 מדעי המחשב דו-חוגי עם בלשנות (בלשנות חישובית) 703
0366 מתמטיקה חד חוגי 598
0366 מתמטיקה דו-חוגי 600
0366 מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה במסלול להייטק 619
0365 סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי בצירוף מתמטיקה במסלול להייטק 619
0365 סטטיסטיקה חד חוגי 599
0365 סטטיסטיקה דו-חוגי 594
0321 פיזיקה 578
0321 פיזיקה דו - חוגי עם כימיה דו-חוגי 565
0321 פיזיקה דו - חוגי 572
0323 מתמטיקה פיזיקה  634
0321 במסלול 0455 פיזיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי החיים 571
0351 כימיה חד חוגי 537
0351 כימיה דו חוגי עם פקולטה אחרת 554
0351 כימיה דו-חוגי 532
0341 גיאופיזיקה חד חוגי 557
0341 גיאופיזיקה דו חוגי 543
0359 מדעי הנתונים 657

הפקולטה למדעי החיים

0455 ביולוגיה מורחב 515
0455 ביולוגיה דו-חוגי 523
0455+0368 מדעי החיים ומדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה 703
0455+0351 ביולוגיה כימיה 511
0104 מדעי החיים ומדעי הרפואה 624
0455 , 0459 ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה 599
0455 ,0476 ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה 557

הפקולטה להנדסה

0512 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 651
0515 הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב 701
0516 הנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה 674
0341,0542 הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ - הדגש סביבה 592
0542 הנדסה מכנית 586
0555 הנדסה ביו-רפואית 639
0351,0581 מדע והנדסה של חומרים -תכנית משולבת עם כימיה 609
0581 מדע והנדסה של חומרים 602
0560 מדעים להייטק 619
0573 הנדסת תעשייה וניהול 629
0542 מסלול 0400 הנדסה מכנית עם חטיבה בביומכניקה 593

הפקולטה למדעי הרוח

0608 לימודי נשים ומגדר 447
0651 תכנית משולבת פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה למצטיינים 642
0618 מסלול 0171 פילוסופיה פסיכולוגיה  במסלול חקר התודעה והקוגניציה 605
0627 מסלול 7127 בלשנות דו חוגי עם פסיכולוגיה - פסיכובלשנות 605

בית הספר לחינוך

0723 החוג לחינוך 500

הפקולטה למדעי החברה

1011 כלכלה מורחב 576
1011 כלכלה דו-חוגי 575
1011 כלכלה מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני 683
1041 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מורחב 478
1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו-חוגי 465
4151,1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה לימודי עבודה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש  472
4185,1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו חוגי עם תקשורת במסלול חקר חברה דיגיטלית 495
1031 מדע המדינה מורחב 484
1031 מדע המדינה דו-חוגי 483
1051 לימודי עבודה 474
1051 במסלול 4151 לימודי עבודה סוציולוגיה אנתרופולוגיה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש 478
1071 פסיכולוגיה מורחב 603
1071 פסיכולוגיה דו חוגי 605
1071 במסלול 0171 פסיכולוגיה פילוסופיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה 601
1071 במסלול 7111 כלכלה התנהגותית פסיכולוגיה דו חוגי עם כלכלה - כלכלה התנהגותית 601
1085 תקשורת 490
4185,1085 תקשורת דו חוגי עם  סוציולוגיה במסלול חקר חברה דיגיטלית 496

ביה"ס לעבודה סוציאלית

1110 עבודה סוציאלית (עדיפות א') 511

הפקולטה לניהול

1221 ניהול 577
1221 במסלול 1211 ניהול דו חוגי בצרוף חשבונאות 578
1211 חשבונאות 576
1211 במסלול 1411 חשבונאות בצרוף משפטים 625

הפקולטה למשפטים

1411 משפטים 590

בית הספר למדעי המוח

1513 פסיכולוגיה - מדעי המחשב בהדגש לימודי מוח 707
1514 פסיכולוגיה - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח 646
1554 הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש לימודי מוח 653
1564 בלשנות - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח 649
1521 מסלול 0321 פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח 654

ביה"ס לאדריכלות חד חוגי 0881

ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ד 570

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב