טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת
העדפה מתקנת
העדפה מתקנת
טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת

חתכי הקבלה המופיעים בטבלה זו הם אלה שאיפשרו דיון בקבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"ב

 

ציונים אלה יישתנו בתשפ"ג בהתאמה לחתכי הקבלה  במסלול הרגיל

 

סימול הפקולטה/החוג/ביה"ס

ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ב

הפקולטה לרפואה

0111 ביה"ס לרפואה לתכנית השש שנתית בלבד 

יתקבלו  עד 2 מועמדים, הגבוהים ביותר, שציון ההתאמה שלהם (אחרי המבחנים הלא קוגניטיביים) נמוך בעד חצי סטית תקן מסף הקבלה, על פי חתך המתקבלים של גל המתקבלים הראשון.

0104 התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה 642

ביה"ס למקצועות הבריאות

0161 הפרעות בתקשורת (עדיפות א') 617
0162 סיעוד 504
0164 פיזיותרפיה (עדיפות א') 560
0165 ריפוי בעיסוק (עדיפות א') 563

הפקולטה למדעי מדויקים

0368 מדעי במחשב מורחב 713
0368, 0455 ביואינפורמטיקה 713
0368 מדעי המחשב עם מתמטיקה 713
0368 מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה 713
0368 מדעי המחשב עם חג נוסף בפקולטה 713
0368 מדעי המחשב עם סטטיסטיקה 713
0368 מדעי המחשב דו-חוגי עם בלשנות (בלשנות חישובית) 713
0366 מתמטיקה חד חוגי 594
0366 מתמטיקה דו-חוגי 594
0366 מתמטיקה וחטיבות מורחבות כלכלה ופילוסופיה 603
0366 מתמטיקה וחטיבות מורחבות כלכלה פסיכולוגיה 608
0366 מתמטיקה וחטיבות מורחבות פסיכולוגיה פילוסופיה 621
0366 מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה במסלול להייטק 624
0365 סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי בצירוף מתמטיקה במסלול להייטק 624
0365 סטטיסטיקה חד חוגי 593
0365 סטטיסטיקה דו-חוגי 590
0321 פיזיקה 573
0321 פיזיקה דו - חוגי עם כימיה דו-חוגי 565
0321 פיזיקה דו - חוגי 570
0323 מתמטיקה פיזיקה  637
0321 במסלול 0455 פיזיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי החיים 581
0351 כימיה חד חוגי 526
0351 כימיה דו-חוגי 537
0341 גיאופיזיקה חד חוגי 547
0341 גיאופיזיקה דו חוגי 550
0349 גאוגרפיה וסביבת האדם דו-חוגי 421

הפקולטה למדעי החיים

0455 ביולוגיה מורחב 521
0455 ביולוגיה דו-חוגי 529
0455+0368 מדעי החיים ומדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה 713
0455+0351 ביולוגיה כימיה 546
0104 מדעי החיים ומדעי הרפואה 642
0455 , 0459 ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה 615
0455 ,0476 ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה 567

הפקולטה להנדסה

0512 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 648
0515 הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב 692
0516 הנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה 671
0341,0542 הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ - הדגש סביבה 626
0542 הנדסה מכנית 613
0555 הנדסה ביו-רפואית 627
0351,0581 מדע והנדסה של חומרים -תכנית משולבת עם כימיה 610
0581 מדע והנדסה של חומרים 603
0560 מדעים להייטק 613
0573 הנדסת תעשייה וניהול 632

הפקולטה למדעי הרוח

0608 לימודי נשים ומגדר 460
0651 תכנית משולבת פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה למצטיינים 640
0618 מסלול 0171 פילוסופיה פסיכולוגיה  במסלול חקר התודעה והקוגניציה 603
0627 מסלול 7127 בלשנות דו חוגי עם פסיכולוגיה - פסיכובלשנות 608

בית הספר לחינוך

0723 החוג לחינוך 530

הפקולטה למדעי החברה

1011 כלכלה מורחב 539
1011 כלכלה דו-חוגי 542
1041 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מורחב 476
1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו-חוגי 466
4151,1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה לימודי עבודה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש  478
4185,1041 סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו חוגי עם תקשורת במסלול חקר חברה דיגיטלית 495
1031 מדע המדינה מורחב 501
1031 מדע המדינה דו-חוגי 498
1051 לימודי עבודה 478
1051 במסלול 4151 לימודי עבודה סוציולוגיה אנתרופולוגיה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש 478
1071 פסיכולוגיה מורחב 596
1071 פסיכולוגיה דו חוגי 605
1071 במסלול 0171 פסיכולוגיה פילוסופיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה 602
1071 במסלול 7111 כלכלה התנהגותית פסיכולוגיה דו חוגי עם כלכלה - כלכלה התנהגותית 611
1085 תקשורת 492
4185,1085 תקשורת דו חוגי עם  סוציולוגיה במסלול חקר חברה דיגיטלית 496

ביה"ס לעבודה סוציאלית

1110 עבודה סוציאלית (עדיפות א') 536

הפקולטה לניהול

1221 ניהול 573
1221 במסלול 1211 ניהול דו חוגי בצרוף חשבונאות 576
1211 חשבונאות 571
1211 במסלול 1221 חשבונאות דו חוגי בצרוף ניהול 576

הפקולטה למשפטים

1411 משפטים 590

בית הספר למדעי המוח

1513 פסיכולוגיה - מדעי המחשב בהדגש לימודי מוח 720
1514 פסיכולוגיה - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח 654
1554 הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש לימודי מוח 657
1564 בלשנות - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח 636
1521 מסלול 0321 פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח 646